Meerjarenplan, jaarlijks budget, budgetwijzigingen en jaarrekening

De middelen van de provincie Antwerpen zijn niet onbeperkt. Om ze zo efficiënt mogelijk in te zetten stelt het provinciebestuur bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op. Het bestuur bepaalt daarin de acties voor de komende jaren en koppelt er middelen aan.

Meerjarenplan

Meerjarenplan en budget 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Het meerjarenplan loopt over 6 jaar, van 2014 tot 2019, en is jaarlijks aanpasbaar. Het budget moet passen in dat meerjarenplan. In beide wordt het beleidsluik met doelstellingen, actieplannen, acties en indicatoren geïntegreerd met het financiële luik en het financieel evenwicht.

De goedgekeurde documenten van het meerjarenplan, budget en de bijhorende toelichting van de laatste 3 budgetjaren kan je hier raadplegen: meerjarenplan en budget.

Budgetwijzigingen

In de loop van het budgetjaar zijn er een vijftal momenten waarop de provincieraad financiële en beleidsmatige wijzigingen aan het oorspronkelijk budget goedkeurt.

De goedgekeurde documenten van de budgetwijzigingen kan je hier raadplegen: budgetwijzigingen.

Jaarrekening 

De BBC-jaarrekening biedt een volledig beeld van de werkelijke financiële situatie van het bestuur op basis van de reële verrichtingen gedurende één jaar.

Zij bestaat uit diverse rapporten:

- de beleidsnota
- de financiële nota
- de samenvatting van de algemene rekeningen en de respectieve toelichtingen.

De vastgestelde jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren kan je hier raadplegen: jaarrekening.