Blijf op de hoogte

Stel je vraag

Je kunt ons bereiken:

Infopunt

Ons infopunt vind je in de Lange Lozanastraat 223 (hoek Harmoniestraat). Na afspraak kun je er terecht met je vragen over het nieuwe provinciehuis. Vanuit het infopunt is er zicht op de werken.

Klachten

Eventuele klachten kun je melden via het klachtenloket van de provincie Antwerpen.

Buurtcommunicatie

De provincie informeert op regelmatige tijdstippen over het verloop van de werken. Dat gebeurt onder meer via infoavonden, de pers en de digitale nieuwsbrief provinciehuis. Bewoners uit de nabije omgeving van de werf houden we op de hoogte met infobrieven en flyers aan huis.

Verslag en presentatie infoavond

De provincie organiseerde op 20 april 2018 een infoavond om met de nabije buren de aanleg van de tuin door te nemen. Het verslag en de presentatie kun je hieronder downloaden.

Info voor ondernemingen

Regelmatig krijgt het provinciebestuur vragen van ondernemingen die hun diensten willen aanbieden bij de bouw van het nieuwe provinciehuis. Hen verwijzen we graag door naar de hoofdaannemer en het ontwerpteam.

Hoofdaannemer bouwwerken

Perceel 2 'ruwbouw met inbegrip van grondwerken en funderingswerken, technieken en buiten- en binnenafwerking' werd gegund aan de tijdelijke handelsvennootschap Democo - Denys.

Contactpersoon: Bart Scholten (Democo)
T +32 (0)477 94 77 71
F +32 (0)9 226 77 71

Contactpersoon: Birgen Willemyns (Denys)
T +32 (0)495 59 46 90
F +32 (0)9 226 77 71

Industrieweg 124
9032 Wondelgem

Ontwerpteam

Het ontwerpteam bestaat uit de tijdelijke handelsvennootschap XDGA – Bollinger + Grohmann – Boydens.

De aanbestedingsdossiers voor perceel 3 'omgevingsaanleg’ en perceel 4 ‘inrichtingen' worden ook opgemaakt door het ontwerpteam, en worden in latere fase aanbesteed.

Architectuurontwerp en coördinatie

XDGA architecten
Contactpersoon: arch. Yannis Igodt
Handelskaai 48
1000 Brussel
T +32 (0)2 218 88 86
F +32 (0)2 218 88 87
e-mail: provinciehuis@xdga.be

Stabiliteitsstudie

Bollinger + Grohmann Sarl
Contactpersoon: ir. arch. Wendy Geeraert
T +33 (0)1 44 64 00 10
F +33 (0)1 44 64 05 15
e-mail: BG-Provinciehuis@bollinger-grohmann.fr

Technieken

Studiebureau Boydens
Contactpersoon: ir. Jim Vervloet
T +32 (0)2 468 11 58
F +32 (0)2 468 11 78
e-mail: brussels@boydens.be

Aannemer tuinaanleg

Hertsens Wegenwerken NV
Oeverkant 38
2070 Burcht
T +32 (0)3 253 40 47
website: www.hertsens.be