Een nieuwe tuin voor de buurt

sfeerbeeld nieuw provinciehuis: buitenzicht met bomen

Provinciehuis met tuin

Toen de provincie de ontwerpopdracht voor een nieuw provinciehuis uitschreef, gaf ze een basisidee mee: de versnipperde kleine parken in de omgeving 'samenvoegen' tot een geheel en het provincieterrein voor het publiek toegankelijk maken. Door een zeer compact gebouw neer te zetten, is er meer ruimte voor de groene omgeving errond. Zo krijgt de buurt er een tuin van 23.000 m² bij. Waar voorheen de provincietoren omgeven was door beton en asfalt, doen straks gras en struikgewas hun intrede.

park nieuw provinciehuis: concept groene vallei

Groendak verbergt parking

De ontwerpers van het provinciehuis hebben de trend om auto’s maximaal uit het stadsbeeld te houden heel letterlijk opgevat. De vroegere bovengrondse parking maakte plaats voor ondergrondse parkeerplaatsen. Daar bovenop komt een groendak, met bijna 7.000 m² grasveld in verschillende vormen: van groen gras tot kruidige veldjes. Een brede en licht glooiende grasstrook vormt een transparante en groene doorsteek tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei. Er komt een natuurlijk ogend pad voor voetgangers en fietsers, met verschillende rustpunten. Autobestuurders die bezoekers naar het provinciehuis brengen, laten hun gasten aan de voorrij-zone aan de inkom uitstappen. Zo kan het bijna 58 meter hoge gebouw te midden van het groen een nieuw icoon worden.

154 nieuwe hoogstambomen

Tijdens de bouwwerken bewaarden we zoveel mogelijk bestaande bomen. Daarnaast planten we nog 154 nieuwe hoogstambomen aan. We zetten ook 7431 nieuwe heesters in de grond, waarvan de bittere wilg en de spierstruik het leeuwendeel uitmaken. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een groen en kleurig kader. Bij de keuze van bomen, struiken en bodembedekkers zorgen we ervoor dat ze een gevarieerd kleurenpalet tonen doorheen de verschillende seizoenen. Aan de noordzijde van het domein wordt een verwilderd stuk tuin opgekalefaterd en toegankelijk gemaakt. Op die manier wordt de meest geheime tuin van Antwerpen, na de kathedraaltuin, publiek toegankelijk.

sfeerbeeld nieuw provinciehuis: parkomgeving met hydraulische sculptuur Bury

Plaats voor kunst

In de nieuwe tuin is er ook plaats voor verschillende kunstwerken. De hydraulische sculptuur van Pol Bury keert terug en komt in een nieuw bassin te staan, op een andere plek dan voorheen. Ook andere beeldhouwwerken krijgen een mooie plaats toebedeeld.

Een verlichte tuin is een veilige tuin. Bijzondere aandacht gaat dan ook uit naar de verlichting, om passanten en bezoekers een veilig kader te bieden.

Enkele van de plantensoorten die in de nieuwe tuin komen, kun je bekijken in deze fotoreeks op Flickr.