Subsidies voor bovenlokale culturele projecten

De voorbije jaren heeft de provincie Antwerpen met veel plezier en overtuiging bovenlokale culturele initiatieven ondersteund. Vanaf 2018 neemt Vlaanderen de fakkel over. 

Ondertussen werden in 2017 in het totaal 61 macrotoelagen en 35 microtoelagen toegekend. Alle middelen zijn hierdoor helaas uitgeput. Er zijn daarom geen aanvragen meer mogelijk voor projecten die aanvangen in 2017. 

 

Projecten die aanvangen in 2018 of 2019:

De provincies zijn vanaf 1 januari 2018 niet langer bevoegd voor cultuur. Voor projecten die pas in 2018 aanvangen kan je daarom niet meer bij de provincie terecht voor subsidie.

In afwachting van een nieuw Vlaams decreet (en definitieve subsidiereglementen) voorziet de Vlaamse Overheid in een gelijkaardige subsidie tot eind 2020. Meer informatie hierover vind je op de website van Vlaanderen.

Dit transitiereglement van Vlaanderen voorziet vier indieningsdata in de komende twee jaar. De deadlines zijn:

  • 1 oktober 2017 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2018)
  • 1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018)
  • 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019)
  • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).

 

Downloads

Volgende