Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

De provincie Antwerpen geeft graag een duwtje in de rug aan vernieuwende initiatieven in de sector van de arbeidszorg en sociale economie. We doen dit door innovatieve projecten tot 75% te betoelagen. Tot maandag 4 juni kunnen organisaties nieuwe projectvoorstellen indienen.

Eén reglement voor sociale economie én arbeidszorg

De provincie Antwerpen wil met de ‘impulssubsidie inclusieve economie’ organisaties stimuleren om innovatieve projecten te starten die tewerkstelling en doorstroom in de arbeidszorg en/of sociale economie bevorderen. Ook projecten die de competenties van arbeidszorgmedewerkers/medewerkers in de sociale economie versterken, komen in aanmerking. Daarnaast kunnen organisaties ook bij de provincie aankloppen als ze hun werking willen aanpassen met het oog op een inclusieve economie. Er is voortaan geen aparte subsidie voor arbeidszorg of sociale economie, beide reglementen zijn samengevoegd in één reglement inclusieve economie.

Hoe dien je je idee in?

Onderaan de pagina vind je een rode knop met een link naar het aanvraagformulier. Je moet nog geen uitgebreide projectfiche uitschrijven; een korte omschrijving van het projectidee op 1 à 2 bladzijden volstaat.

Kom je in aanmerking voor deze subsidie?

Deze organisaties kunnen een aanvraag indienen:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap
 • sociale economie organisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, invoegbedrijven,…)
 • centra voor algemeen welzijnswerk

Daarnaast kunnen ook verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve en andere vennootschapsvormen indienen wanneer zij een sociaal oogmerk hebben of een samenwerking aangaan met een organisatie zoals bovenstaand vermeld.
Regionale samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties genieten de voorkeur.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Het project bevordert innovatie binnen het arbeidszorgbeleid en/of het sociale economiebeleid en draagt bij tot een inclusieve economie in de provincie Antwerpen.

 • het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Antwerpen;
 • het project heeft een bovenlokaal of provinciaal belang;
 • het project behoort niet tot de reguliere werking.

Zowel personeelskosten als werkingskosten komen in aanmerking voor een subsidie. Voor investeringskosten kun je een beroep doen op Trividend provincie Antwerpen.

Licht je project toe tijdens een pitchmoment

Als je projectidee voldoet aan de vormelijke en inhoudelijke criteria, kom je tijdens een pitchmoment je voorstel toelichten. Na de pitch ga je met de feedback aan de slag om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen.

Noteer alvast de data van het pitchmoment voor deze oproep: vrijdag 22 juni en maandag 25 juni, telkens van 9 tot 12.30 uur. De toelichting is in Antwerpen (exacte adres volgt nog).

Hoe

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Bij het indienen van je subsidieaanvraag wordt je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Nog vragen? Contacteer dan marc.deceulaer@provincieantwerpen.be of 03 240 58 41.

Benodigde documenten

Volgende