Provincie geeft stimulansen aan innovatieve projecten voor aangepast vervoer

De provincie Antwerpen wilt organisaties stimuleren om innovatieve projecten voor vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking op te zetten. De projecten moeten bijdragen tot een verbetering of een uitbreiding van het aanbod aangepast vervoer in de provincie Antwerpen. De indiendata voor projecten zijn: 31/5, 31/8 en 31/12. 

Voor wie

De organisaties die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen

 • voorzieningen en organisaties uit verschillende sectoren (zorg, mobiliteit, sociale economie, vrije tijd, sport, gebruikersorganisaties,…)

 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen

 • middenveldorganisaties

 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties.

Aangepast vervoer in de provincie 

Voor mensen die minder mobiel zijn omwille van een beperking, ziekte of ouderdom bestaan er verschillende initiatieven rond aangepast vervoer in onze provincie: der erkende Diensten Aangepast Vervoer (DAV’s), handicars, Minder Mobielen Centrales (MMC’s), mutualiteiten, autodeelprojecten, privé-vervoerders (taximaatschappijen),…
Dit aanbod aangepast vervoer is vandaag nog erg versnipperd. Personen met een mobiliteitsprobleem weten vaak niet waar ze terecht kunnen.
Daarom werkt de provincie Antwerpen samen met lokale besturen, vervoerders en andere partners, om in verschillende gebieden binnen de provincie een aanbod aangepast vervoer te realiseren.
De provincie Antwerpen bouwt ook de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) verder uit, en versterkt de link tussen vervoerders en de MAV.

Meer info?

aangepastvervoer@provincieantwerpen.be of 03 240 56 52.

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nog vragen bij de manier van indienen? Contacteer dan carine.vermeulen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 58 68.

Volgende