Subsidie lokaal woonwagenbeleid

De provincie verleent subsidies aan beheerders van residentiële woonwagenterreinen. Wie inzet op een gestructureerd beheer en toezicht op het terrein, maakt kans om een subsidie te krijgen.

Voor wie

Gemeentebesturen, OCMW’s, VZW’s en sociale huisvestingsactoren die een residentieel woonwagenterrein beheren.  

Hoe

Het beheer en het toezicht op het terrein worden afgetoetst aan 5 criteria:

 • duidelijke regelgeving,
 • goede interne rolverdeling en taakafspraken,
 • goede communicatiekanalen tussen beheerder en bewoners,
 • gedragenheid door het bestuur van de beherende organisatie,
 • ‘breed’ woonwagenwerk: betrokkenheid van externe deskundigen.

Daarnaast is de aanvraag gericht op het goed samenleven op het terrein en/of op de participatie van de bewoners aan de samenleving, bijvoorbeeld op het vlak van arbeid, onderwijs, welzijn, gezondheid, vrije tijd, burgerschap, sociale cohesie, beeldvorming. Het projectvoorstel moet een duurzaam effect beogen en een meetbaar resultaat bevatten.

De provincie verleent maximaal 10.000 euro voor beide luiken samen. De subsidieaanvrager moet voor co-financiering zorgen. 

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.
 

Nog vragen? Bel naar 03 240 56 25 of mail naar liesbet.tilsley@provincieantwerpen.be.
 

Volgende