Subsidie voor zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt

De provincie Antwerpen wil met een impulssubsidie organisaties stimuleren om innovatieve projecten op te zetten die zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt ten goede komen. Zorgorganisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan een veranderende maatschappij. Nieuwe methoden en diensten helpen om de dienstverlening te verbeteren. Dit zorgt voor extra economische activiteiten: groei van bedrijven, nieuwe startende bedrijven, vraag naar tewerkstelling, nieuwe vormen van tewerkstelling, nieuwe kennis…. De provincie wil mee een antwoord bieden op al deze uitdagingen. De laatste indiendatum voor je project in 2018 is 31/12. In 2019 doet de provincie Antwerpen eveneens oproepen naar projecten, de indieningsdata worden nog gecommuniceerd op deze website. 

Voor wie

De organisaties die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • netwerkorganisaties
 • zorgorganisaties
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • samenwerkingsverbanden (publieke, social profit, non-profit) tussen bovenstaande organisaties

Nieuw: voeg een begroting toe

Voeg bij elke nieuwe aanvraag onderstaande gedetailleerde begroting toe. Ook voor een verlengingsaanvraag vul je dit document in. 

Indien je subsidieaanvraag over meerdere jaren verloopt, gelieve dan een gedetailleerde meerjarenbegroting op te maken en deze op te laden in het digitaal subsidieloket.

Een voorbeeld van een aanvraagformulier kun je hieronder downloaden.

Hoe

Nog vragen?

Heb je een vraag over je project of zoek je ondersteuning om je idee verder uit te werken?

Contacteer dan:

Herman De Pauw, adviseur zorginnovatie en- economie: herman.depauw@provincieantwerpen.be of 03 240 56 48

Joris Verwaest, adviseur arbeidsmarkt: joris.verwaest@provincieantwerpen.be of 03 240 58 52

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nog vragen bij de manier van indienen? Contacteer dan carine.vermeulen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 58 68.

Volgende van de detaillijst