Erfgoedsubsidies voor lokale collectiebeherende instellingen

De voorbije jaren heeft de provincie Antwerpen met veel plezier en overtuiging erfgoedinitiatieven ondersteund. Door de beslissing van de Vlaamse regering in het kader van de interne staatshervorming, zijn de provincies sinds 1 januari 2018 niet langer bevoegd voor roerend en immaterieel erfgoed. 

Dit heeft onder andere een belangrijke impact op de subsidiereglementen van de dienst Erfgoed. De budgetten waarover de provincie beschikte om subsidies te geven, konden niet meer voorzien worden. Dit heeft dan ook tot gevolg dat de provincie geen subsidies voor erfgoedprojecten meer kan toekennen.

Gezien de Vlaamse overheid deze taken heeft overgenomen, verwijzen we u graag door naar het departement Cultuur. De taak rond de regionaal ingeschaalde musea en archieven is volledig overgenomen en voor cultureel erfgoedprojecten is een transitiereglement voorzien.

Meer informatie hierover vind je op de website van Vlaanderen,

Kunstenerfgoed.be - werkingssubsidies
Transitiereglement voor de subsidiering van culturele projecten met een regionale uitstraling (PDF)

 

Volgende