10op10-subsidies

???module.subsidyItem.label.themes???

Voor wie

 • scholen die het eerste, tweede of derde 10op10-deellabel hebben behaald (maximum 3 subsidies per deelnemende school)
 • extra voor scholen: een fietsenstalling aanleggen of vernieuwen (deze scholen hebben minstens het eerste deellabel behaald en nemen nog deel aan het 10op10-project)
 • gemeenten en districten met een school op hun grondgebied die minstens het eerste deellabel heeft behaald (elk kalenderjaar opnieuw mogelijk om een aanvraag in te dienen)

Wat

Scholen komen in aanmerking voor twee soorten van de 10op10-subsidie, bij het behalen van elk deellabel komen ze in aanmerking voor een subsidie van 10 euro per kind, met een maximum van 2 500 euro. Ze kunnen de subsidie gebruiken voor:

 • fietsen
 • helmen
 • didactisch materiaal: verkeersmethode, brochures met verkeersoefeningen ...
 • zichtbaarheidsmateriaal: hesjes, rugzakhoezen ...
 • behendigheidsmateriaal: stoeprandstroken, kegels ...
 • verkeersvaardigheidsmateriaal: verkeersborden, -lichten ...
 • materiaal voor het accentueren of beveiligen van de schoolomgeving

Bijkomend komen scholen eenmalig in aanmerking voor een subsidie van maximum 5.000 euro bij het aanleggen of vernieuwen van hun fietsenstalling op het schooldomein:

 • enkel verbeterde wielklemmen of aanleunsystemen (geen klassieke klemmen)
 • overkapping ook enkel boven verbeterde wielklemmen of aanleunsystemen

Gemeenten en districten kunnen een 10op10-subsidie aanvragen van maximum 5 000 euro voor:

 • behendigheidsmateriaal: heuvel, helling ...
 • vaardigheidsmateriaal: mobiel verkeerspark, bewegwijzerde verkeersactieve route ...
 • materiaal ter verbetering van de duurzame woon-schoolverplaatsingen: schoolroutekaart ...
 • infrastructuurwerken aan een school die minstens het tweede deellabel heeft behaald

Voor meer informatie over de 10op10-subsidie kun je het subsidiereglement hieronder downloaden.

Hoe

Je school, gemeente of district dient een aanvraag in via het 10op10-subsidieloket, de rode knop onder aan deze pagina. Aanmelden, doe je met je elektronische identiteitskaart. Hiervoor heb je nodig:

 • een kaartlezer.
 • je elektronische identiteitskaart (eID)
 • de pincode van je eID

Je kan in het subsidieloket steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag. Alle communicatie vanuit de provincie Antwerpen over je subsidieaanvraag gebeurt via het dashbord in je subsidieloket. Je wordt hierover verwittigd via e-mail.

Benodigde documenten

Volgende