Afwegingskader Golf online

publish date
29.04.2016

Met het Afwegingskader Golf wil de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen een kader creëren voor 9-holes golfterreinen in de provincie, zowel voor de realisatie van nieuwe als voor de uitbreiding van bestaande golfterreinen.

Het doel van het afwegingskader Golf is om snel een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de kenmerken van een bepaalde locatie?
  • Is de realisatie van een golfterrein al dan niet mogelijk op deze locatie?
  • Met welke functie(s) moet de golffunctie gecombineerd worden?
  • Wat zijn de (kwalitatieve) randvoorwaarden op het vlak van medegebruik en nevenfuncties en wat zijn de gevolgen hiervan voor de totale oppervlakte en de inrichting van het golfterrein?

Je vindt meer informatie over het Afwegingskader Golf, het geoloket Golf en de handleiding op de webpagina over kaderplannen van de dienst Ruimtelijke Planning.

Volgende