Een Vlaamse Trainersschool cursus (VTS cursus) volgen in je buurt? Dat kan!

publish date
23.05.2017

Organiseren en coördineren van sportieve vormingen is en blijft een belangrijke dienstverlening van het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport). Onze coördinerende rol bestaat er voornamelijk in de vormingsbehoeften die er in de provincie Antwerpen zijn te detecteren en te signaleren aan onze partners. Zo kunnen zij met de noden rekening houden wanneer zij hun sportvormingsaanbod samenstellen. Sporttechnische bijscholingen organiseren we in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS). Is er behoefte om een bepaalde VTS cursus in 2018 te programmeren in onze provincie? Dan laat je dat best nu aan ons weten. 

VTS wil trainers beter opleiden en bijscholen

VTS organiseert een waaier aan opleidingen voor trainers:

  • Sporttakgerichtte opleidingen (meer dan 50 sporttakken met diverse disciplines)
  • Begeleidingsgerichte opleidingen (bewegingsanimator, jogbegeleider, wegkapitein en multimovebegeleider)
  • Beroepsgerichte opleidingen (hoger redder en zwembadcoördinator)
  • ‘VTS Plus’-bijscholingen (sporttakoverschrijdende onderwerpen)

Een VTS-opleiding in je buurt

De Vlaamse Trainersschool creëert een zo ruim en gevarieerd mogelijk opleidingsaanbod, gericht naar verschillende doelgroepen. De opleidingen gaan door in heel Vlaanderen. Maar uiteraard is het veel leuker om een cursus dicht bij huis te volgen, dan elke zaterdagmorgen 100 kilometer te rijden naar je cursuslocatie. Daarom inventariseert het APB Sport samen met de sportregio’s, de gemeenten, de sportfederaties en de clubs de noden die er zijn. We brengen met andere woorden in kaart voor welke cursussen er veel vraag is in de provincie Antwerpen en proberen zo die cursus naar hier te brengen. Zou je graag een bepaalde opleiding geprogrammeerd zien in onze provincie? Laat het ons weten.

Door een goede samenwerking met VTS kunnen heel wat geïnteresseerden een cursus volgen in de provincie. Bekijk het aanbod van alle VTS cursussen 2017 online. Het huidige sportvormingsaanbod van het APB Sport van het voorjaar vind je ook online. Half juli staat het aanbod van het najaar 2017 online.

Heb je andere vragen of suggesties rond sportvorming? Wij horen het graag!

Info en Contact

Volgende