Jaarrapport APB Sport 2016: het verschil blijven maken

publish date
23.05.2017

Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) mag terugblikken op een succesvol 2016. De onzekerheid over de afslanking van de provincies hield ons niet tegen om blijvend het verschil te maken. Vooral G-sport en in het bijzonder het G-sportfonds draaide op volle toeren. Maar ook onze sportieve activiteiten kenden meer deelnemers. We investeerden bovendien volop in bovenlokale sportinfrastructuur. Stuk voor stuk mooie realisaties waar we de komende jaren op verder bouwen binnen onze provincie en daarbuiten. Vanaf 2018 krijgen we immers de unieke kans om onze Antwerpse expertise op Vlaams niveau in te zetten.

Provinciaal sportbeleid focust op 5 bouwstenen

De missie en strategie van het Autonoom Provinciebedrijf Sport liggen vast: “De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop.” Deze missie maken we waar door ons te richten op vijf bouwstenen. Graag geven we voor elke bouwsteen een overzicht van de belangrijkste resultaten in 2016. Daarenboven werpen we graag een blik op de toekomst. 

Bouwsteen 1
G-sport en het G-sportfonds blijven verbazen 

De cijfers spreken voor zich: 265 G-sportclubs, 6.000 G-sporters (+7,61%), 22.000 G-sportfans, 458.526,19 euro uitgekeerde fondsen, 9 geëngageerde bedrijven, 151 ambassadeurs,… Het G-sportbeleid zit meer dan ooit in de lift. Blikvangers in 2016 waren de ‘Week van de G-sportfan!’ (een brede sensibiliserings- en crowdfundingcampagne) en de integratie van G-sport in het veldritcircuit via de ‘IOK G-trofee’. De G-sportcoaches  en het G-sportfonds van de provincie Antwerpen bleken meer dan ooit hefbomen te zijn voor het succes van het provinciale G-sportbeleid. 

In 2017 gaan we verder op het zelfde elan. We trachten opnieuw meer personen met een handicap duurzaam aan het sporten te krijgen in een G-sportclub. Tegelijkertijd zetten we verder onze schouders onder het project ‘G-sport Vlaanderen’. Vanaf 2017 wordt het pilootproject ‘Steunpunt G-sport Vlaanderen’ volwaardig verdergezet via de vzw G-sport Vlaanderen. Die vzw zal samenwerking stimuleren, kennis delen en breed sensibiliseren. Ook het G-sportfonds zal in 2017 via deze vzw als goede praktijk uitrollen naar heel Vlaanderen. 

Bouwsteen 2
Bovenlokale evenementen bereiken bijna 35.000 deelnemers

In 2016 hebben we bewust minder ingezet op sportpromotionele activiteiten. Desalniettemin bereikten we vlot de vooropgestelde deelnemersaantallen. Zelfs zonder enige vorm van promotie bleven bedrijven beroep doen ons fitheidsproject. Het accent op een sportaanbod op de provinciale domeinen heeft zijn effect niet gemist. Met vier inclusieve sportdagen op drie provinciale domeinen bereikten we 870 deelnemers, meer dan het dubbel van vorig jaar. Naar de toekomst toe leggen we nog meer de focus op G-sport, zowel in het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos als in de andere provinciale domeinen. 

Bouwsteen 3
Regiowerking: basis voor intergemeentelijke samenwerking

Sinds 2015 zet de provincie in op een projectmatige vraaggestuurde werking. Dit resulteerde in een productencatalogus van intergemeentelijke producten waar de provincie op vraag van de gemeenten coördinerend en/of faciliterend optreedt. Deze catalogus werd in 2016 meer verfijnd en op maat gemaakt. De focus lag voornamelijk op vier pijlers, namelijk de ondersteuning van de bovenlokale sportprojecten, G-sport, sportvorming en de faciliterende rol bij de bovenlokale sportinfrastructuur. Bij de vormingen behalen we het vooropgestelde deelnemersaantal net niet. Belangrijk is hier de marketing van het vormingsaanbod te herbekijken. Op vlak van regiowerking ondersteunden we in 2016 64 gemeenten. Dat is meer dan vooropgestelde streefwaarde. 

Bouwsteen 4
Meer bovenlokale sportinfrastructuur

In het kader van het bovenlokaal sportinfrastructuurplan zetten we het voorbije jaar actief in op verschillende prioriteiten. Samen met dienst ruimtelijke planning lanceerden we het afwegingskader golf. Daarin creëert de provincie een kader voor 9-holes golfterreinen in de provincie Antwerpen. We boekten ook vooruitgang in de dossiers rond gemotoriseerde sporten (plenaire vergadering PRUP Glosso in Arendonk), waterski (plenaire vergadering PRUP Sunparks in Mol) en kleischieten (start PRUP Ooievaarsnest in Puurs). Op het gebied van de routegebonden infrastructuur coördineerden we de jaarkalender toertochten. We creëerden bovendien een extra aanbod aan loopomlopen, een natuuromloop en een mountainbikeroute. Eén geplande mountainbikeroute en mountainbikenetwerk stelden we uit naar 2017. In opdracht van zes gemeenten coördineerden we een haalbaarheidsstudie naar intergemeentelijke zwembadinfrastructuur in de Rupelstreek. We volgen de ondersteuning van de regionale gymhallen verder op. Vier projecten zijn opgestart of reeds operationeel. De gymprojecten in Hoogstraten en Essen volgen nog. In het kader van het bovenlokaal infrastructuurplan realiseerden we 80% van de vooropgestelde acties. 

kinderen spelen petanque in een sporthal

Bouwsteen 5
Start realisatie G-sportexpertisecentrum Peerdsbos

In 2016 startten we met de transformatie van het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos tot een G-sportexpertisecentrum dat 100% toegankelijk is voor sporters met en zonder een handicap. Reguliere sporters en sportclubs blijven welkom, maar we leggen een bijzonder accent naar G-sport. Dat maken we concreet via bakstenen en programmatie. In een eerste fase renoveerden we het voetbalveld en de parking. In september 2016 staken we de spreekwoordelijke eerste schop in de grond voor de tweede fase: de bouw van het nieuwe gebouw aan de bestaande sporthal. In de sporthal vervangen we de sportvloer en de verlichting. Het renovatieproject krijgt steun van de Vlaamse regering. Het einde van de werken is voorzien in augustus 2018.

In tussentijd profileert het Sportcentrum zich ook steeds meer als een G-sportexpertisecentrum. Het aandeel G-sporturen ten opzichte van andere sportactiviteiten steeg naar 7,50%. Ondanks de werken zijn we erin geslaagd het Sportcentrum op een kwaliteitsvolle manier toegankelijk te houden voor sporters. We realiseerden zelfs de beoogde bezetting. Ook het komende jaar blijft het Sportcentrum maximaal beschikbaar voor iedere sporter. 

Op weg naar Vlaanderen

Besluitend kunnen we stellen dat we in 2016 mooie resultaten kunnen voorleggen en dit ondanks de onzekere toekomst voor onze organisatie. Met het project ‘afslanking provinciale persoonsgebonden bevoegdheden sport’ verdwijnt immers de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 zetten we een punt achter 39 jaar provinciaal sportbeleid. Vanaf dan wordt de dienstverlening grotendeels ondergebracht bij de Vlaamse overheid onder Sport Vlaanderen. Het voorbije jaar zijn we gestart met de voorbereidingen voor de overdracht. Samen met Sport Vlaanderen maakten we voor elke opdracht beleidsvisies op. Die zullen de continuïteit van de dienstverlening moeten garanderen. Zo gaat onze legacy niet verloren en belangrijker: zo kan de sportsector blijven rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Het volledige jaarrapport 2016 van het APB Sport

Bekijk via onderstaande link het volledige jaarrapport.

Volgende