Radio Veerkrachtige Dorpen

publish date
25.06.2020

Van 6 juli tot en met 14 augustus 2020 brengen we 6 weken radio vanuit 6 dorpen! Luister en beleef mee hoe mensen hun dorp in handen nemen. Het samen veerkrachtig maken. Elk op hun eigen en unieke manier. 

Jelle Cleymans brengt samen met de inwoners, de verhalen, de dorpsdynamiek tot in de woonkamer. We leggen ons oor te luister om te ontdekken of de coronacrisis een invloed heeft gehad op hun dorp, hun gemeenschap. Daarbij nemen we de korte keten en de streekproducten, de Zomer van de Korte Keten mee de in ether. 

Wekelijks strijken we neer in een ander dorp. Van maandag tot en met donderdag brengen we een korte reportage en op vrijdag sluiten we af met een live-uitzending. De huidige omstandigheden laten het niet toe er een heus feest van te maken, maar samen met Jelle Cleymans gaan we wel radio maken op een veilige en vooral gezellige manier! 

Luister tijdens de weekdagen van 6 juli tot en met 14 augustus van 12 tot 13 uur naar Radio 2 Antwerpen en volg ons vanuit deze dorpen: 

 • 6 tot en met 10 juli in Schriek
 • 13 tot en met 17 juli in Groot-Vorst
 • 20 tot en met 24 juli in Braken
 • 27 tot en met 31 juli in Hulshout
 • 3 tot en met 7 augustus in Sint-Jozef-Rijkevorsel
 • 10 tot en met 14 augustus in Mol-Gompel 

Veerkrachtige dorpen is een initiatief van Provincie Antwerpen dat inwoners en lokale besturen samen laat werken rond de toekomst van hun dorp. 

Benieuwd naar wat veerkrachtige dorpen voor jouw dorp kan betekenen? Klik, kijk en laat je inspireren!

Banner Platelands Plus

In 5 stappen naar een veerkrachtiger dorp

publish date
25.06.2020

Ook jij kan je dorp in vijf stappen veerkrachtiger maken aan de hand van een online stappenplan. Vijf dorpen in de gemeenten Heist-op-den-Berg, Laakdal en Essen gingen je al voor. 

Provincie Antwerpen werkte de afgelopen jaren samen met Rurant vzw, Innovatiesteunpunt en de gemeenten Heist-Op-Den-Berg, Laakdal en Essen aan het PDPO-project Veerkrachtige Dorpen. In 5 dorpen namen de inwoners samen met het lokale bestuur hun dorp in handen. Maakten ze samen plannen voor de toekomst, zochten ze antwoorden op de uitdagingen waar ze voor staan. Benieuwd naar hoe zij het aanpakten? We bundelden alles in een handige online stappenplan samen met de tips en trucs. 

Provincie deelt corona-doe-het-zelfpakketten uit voor de Zomer van de Korte Keten

publish date
19.06.2020

Geen week, maar een volledige Zomer van de Korte Keten in 2020. Landbouwers, verenigingen en steden en gemeenten organiseren nog tot eind september tientallen activiteiten om hun buren, leden en inwoners meer vertrouwd te maken met verschillende vormen van korteketenverkoop op land- en tuinbouwbedrijven én om hen een fijne belevenis te bezorgen met lokaal geproduceerd voedsel. Om dat op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, bezorgt de provincie Antwerpen de deelnemende ondernemers een pakket met materialen om zich aan te passen aan de geldende coronamaatregelen. 

De keuze voor een hele zomer met lekkere activiteiten in plaats van een week, zoals de voorbije jaren het geval was, is een rechtstreeks gevolg van de COVID-19-epidemie. De campagne was in volle voorbereiding toen het coronavirus uitbrak in ons land. Omdat de situatie op lange termijn niet te voorspellen was, beslisten de initiatiefnemers om het roer helemaal om te gooien en in plaats van een korte intensieve campagne te gaan voor een lange periode waarin op een veilige manier minstens evenveel mensen bereikt kunnen worden. 

Veilig door de Zomer van de Korte Keten 

Voor de korteketenverkoop heeft de coronacrisis een onverwacht gevolg. Veel producenten hebben hun omzet de voorbije weken zien stijgen. Meer dan ooit kiezen consumenten in de provincie Antwerpen voor lekkers uit eigen streek; omdat het voedsel veilig en makkelijk traceerbaar is, omdat ze zo drukke supermarkten kunnen vermijden en de lokale economie ondersteunen én omdat ze er een gezonde uitstap van kunnen maken.

Wie als producent of organisator aan de campagne deelneemt, kan bij de provincie Antwerpen terecht voor een gratis doe-het-zelf-pakket om bedrijfsbezoeken en andere activiteiten netjes volgens de coronamaatregelen te laten verlopen. Het bevat materiaal dat aanmaant om afstand te houden, de juiste wandelrichting aan te houden, bij voorkeur elektronisch te betalen, enzovoort.

In het pakket zit verder onder andere een liter handgel van Sterkstokers uit Hoogstraten, een korteketenproducent die naar aanleiding van de coronacrisis zijn productie heeft omgegooid en nu 500 liter ontsmettingsalcohol per dag produceert. 

De Zomer van de Korte Keten is een initiatief van de Vlaamse provincies in samenwerking met de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Provincies, het Steunpunt Korte Keten en VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Participatietrajecten Veerkrachtige Dorpen starten weer op

publish date
10.06.2020

Met initiatieven zoals een parkspel en online werksessies zet de provincie Antwerpen de participatiemomenten van Veerkrachtige dorpen (in Wechelderzande en Ranst) en Kerk als dorpsknooppunt (in Poederlee) voort. Door de coronacrisis lagen de participatiemomenten tijdelijk stil. De uitdagingen waar dorpen mee kampen, blijven evenwel niet liggen. Voortaan gaan inwoners op een andere, veilige manier nadenken over de toekomst van hun dorp. De participatiemomenten zien er misschien anders uit, maar de provincie blijft samen met de inwoners nadenken over de toekomst van hun dorp. 

veerkrachtige dorpen

Participeren over kerk Poederlee via online sessies en een digitaal prikbord

De start voor het participatieproject, de kerk als dorpsknooppunt, voor de kerk van Poederlee werd begin maart al genomen. Het participatietraject herstart in juni met drie online werkmomenten. Via digitale prikborden kunnen inwoners die niet aanwezig waren ook nadien nog hun ideeën achterlaten. De eerste online bijeenkomst was gepland op 8 juni. De tweede en derde bijeenkomst staan gepland op maandagen 22 en 29 juni. 
 

Vanuit ons kot naar de tuin van Hof d’Intere 

In Wechelderzande vond het startmoment op 12 maart plaats, net voor de lockdown. Via een online sessie gaan we op zoek naar de thema’s die de inwoners het meeste bezighouden. Onder voorbehoud dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zullen we begin juli via een parkspel of een wandeling aan Hof d’Intere en de oude pastorij de resultaten en ideeën uit de online sessie weergeven. De deelnemers aan het parkspel mogen hier opnieuw hun mening over geven. We maken ook een fotowand met foto’s van vroeger en een wensmuur waar inwoners bijkomende ideeën of meningen ophangen. We volgen uiteraard de adviezen van de Veiligheidsraad nauwkeurig op voor deze bijeenkomst. 
 

Klapmomentje stimuleert nood aan ontmoeting 

De provincie Antwerpen grijpt de kansen die er vandaag door de crisis ontstaan zijn. Zo ook het dagelijkse klapmomentje om 20 uur dat de nood aan ontmoeting naar boven bracht. Het was na de participatiesessies begin dit jaar al duidelijk dat er vanuit de inwoners van Ranst meer vraag was naar sociale samenhang en initiatieven om die te stimuleren. Het centrale plein aan de kerk biedt heel wat mogelijkheden. Samen met de inwoners en het lokaal bestuur wil de provincie Antwerpen werken rond de invulling van dat centrale plein.

De zomer in eigen land kan zo zorgen voor een start van nieuwe sociale contacten op en rond het plein. Op 1 juli vragen we alle inwoners om hun ideeën voor activiteiten achter te laten op de talentenmuur op het centrale plein aan de kerk. Op 2 juli is er een online sessie 's avonds om 19.30 uur. Ook hier wordt alles volgens de adviezen van de Veiligheidsraad georganiseerd.
 

Participatie op maat

Het traject Veerkrachtige Dorpen is altijd een traject op maat. De uitdagingen die in een dorp leven zijn steeds verschillend. De maatregelen om het coronavirus COVID-19 in te dijken, daagde de provincie Antwerpen en partner RURANT vzw uit om nog creatiever te zijn in de participatiesessies. 

Over Veerkrachtige Dorpen

Een dorp is niet alleen een plek waar mensen wonen, maar waar ze ook werken, naar school gaan, boodschappen doen, sporten of ontspannen, opgroeien en oud worden, vrienden ontmoeten, doorheen fietsen, naartoe rijden, …. In veel dorpen en gehuchten is het leven in sneltempo aan het veranderen. Dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Met het Veerkrachtige Dorpen-traject gaat de provincie Antwerpen samen met de lokale besturen en de inwoners op zoek naar creatieve oplossingen.

 

Extra ondersteuning van gemeenten bij het beheer van de eikenprocessierups

publish date
08.06.2020
???module.newsItem.label.themes???

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van nesten van de eikenprocessierups op openbaar domein. De provincie Antwerpen ondersteunt de gemeenten zodat het beheer van deze plaagsoort op de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier gebeurt.

Als gemeente en aannemer mag je alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups naar eikenprocessierups@provincieantwerpen.be mailen. Wanneer we vragen of meldingen van burgers over eikenprocessierupsen op openbaar domein ontvangen, verwijzen we door naar zijn of haar gemeente.

Verzameling opgezogen nesten

De provincie voorziet dit jaar twee containers waarin gemeenten hun opgezogen nesten en aangetast beschermingsmateriaal kunnen deponeren. Zo moeten niet alle gemeenten de minimum inzamelings-/verwerkingskosten van 700 euro aan de verwerker betalen. Er wordt een afsluitbare kapelcontainer voorzien op de volgende twee locaties: Oostmalsebaan 72, 2960 Brecht (terrein Igean) en Eindhoutseheide 29, 2430 Laakdal (terrein IOK).

De gemeenten worden gevraagd de opgezogen nesten en het aangetast beschermingsmateriaal in afgesloten zakken van max. 1.5m omtrek te stockeren op eigen terrein. De nesten en dit materiaal kunnen in de containers gedepondeerd worden tussen maandag 28/09 (vanaf middag) tot vrijdag 02/10 voormiddag.

We willen benadrukken dat het gaat om een eenmalig testproject en dat deze dienstverlening uitsluitend geldt voor gemeentelijke diensten en niet voor aannemers.

 

Inzet hulpdiensten voor bestrijding

Indien je als gemeente de komende weken merkt dat er gezondheidsproblemen opduiken doordat je de eikenprocessierups niet tijdig kan bestrijden, kan je de hulp van de hulpdiensten inroepen. Een aanvraag kan ingediend worden  via dit formulier. Je kan uitsluitend een aanvraag indienen wanneer er aan de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

1. Alle aannemers zijn volzet en extra eigen personeel kan niet ingeschakeld worden.

2. Het gaat over drukbezocht openbaar domein dat niet tijdelijk afgesloten kan worden en niet/laattijdig bestrijden veroorzaakt gezondheidsproblemen bij gebruikers van het terrein.

Indien de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de aanvraag niet goedgekeurd worden. Als stad of gemeente voorzie je zelf een hoogtewerker met chauffeur wanneer het nest zich boven 3m hoogte bevindt. De kosten voor de bestrijding worden nadien doorgerekend door de hulpdiensten. Meer informatie vind je terug in het formulier.

 

Bestelling gratis infoborden en waarschuwingslinten

De provincie ontwikkelde en bestelden communicatiemateriaal (542 informatieborden & 373 afzetlinten) zodat gemeenten en provinciale domeinen hun inwoners en bezoekers kunnen waarschuwen voor de overlast van de eikenprocessierups. Het is niet langer mogelijk om bestellingen door te geven. Om gemeenten de kans te geven om zelf extra materiaal te bestellen, stellen we de bestanden van de infoborden en afzetlinten ter beschikking onderaan de pagina "Preventie".

Op het platform Pacaan staan een voorbeeldtekst en afbeeldingen die je als gemeente kan overnemen in de berichtgeving over de eikenprocessierups naar je inwoners toe. Geef deze tekst zeker door aan de communicatiemedewerkers binnen je gemeente, zodat zij hierover kunnen communiceren in hun kanalen (infoblad, nieuwsbrief, website  etc.) in de periode waarin de rupsen hinder kunnen veroorzaken (mei-augustus).

 

Interactieve eikenprocessierupsenkaart 

Via deze kaart kunnen gemeenten en inwoners waarnemingen van nesten melden. De provincie gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en de gemeenten te ondersteunen bij de bestrijding.

Gemeenten kunnen op de kaart ook bestrijdingen ingeven, de aanvraag voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen registreren en informatie raadplegen.

 

Leidraad voor beheer

In de vernieuwde " leidraad beheer eikenprocessierups" kunnen gemeenten alle informatie over het beheer van deze plaagsoorten terugvinden, een beslissingsboom helpt hen onder andere bij een plan van aanpak.

 

Lijst met aannemers

Gemeenten kunnen deze lijst met aannemers contacteren voor het beheer van de eikenprocessierups. De lijst is gebaseerd op de meest recente, ons bekende gegevens.

 

Voorbeeldbestek

Het bestrijden en verwijderen van rupsen dient vakkundig uitgevoerd te worden. Nauwkeurige technische bepalingen in een bestek zorgen ervoor dat de meest efficiënte, ecologische en veilige bestrijding wordt toegepast.
Een voorbeeldbestek werd opgemaakt door de provincie.

 

Opleiding beheermethodes

De provincie gaf een vorming/webinar over het beheer van de eikenprocessierups. De presentaties  vind je hier.

 

Infomoment persoonlijk beschermingsmiddelen

Het infomoment over de persoonlijke beschermingsmiddelen was een succes! 55 personeelsleden van gemeentelijke uitvoerende diensten werden opgeleid om zich bij het verwijderen van de nesten te beschermen tegen de irriterende brandharen. Op deze pagina vind je de presentatie, een handleiding en een oplijsting van het nodige materiaal terug. Bedankt aan de civiele bescherming voor deze fijne samenwerking!

 

Demomoment stofzuigers 25/06

We adviseren gemeenten om meer eigen personeel en middelen in te zetten voor het beheer van de eikenprocessierups. Daarom organiseerden we op donderdag 25/06 een demomoment over de aankoop van een industriële stofzuiger voor het wegzuigen van eikenprocessierupsen en nesten. Verschillende producenten toonden hun model en demonstreerden live in de bomen van het vormingscentrum van Malle hoe hun toestellen werken. 

In dit document kan je alle technische informatie en details over de gepresenteerde modellen terugvinden.

 

Nieuwsbrief

Gemeenten en provinciale domeinen blijven op de hoogte blijven van de verspreiding en meest actuele bestrijdingstechieken en -middelen via de  nieuwsbrief. Een overzicht van de verschenen nieuwsbrieven vind je terug onder "5. Wanneer pas ik welke bestrijdingsmethode toe?" op deze pagina.

 

Veelgestelde vragen

Gemeenten kunnen inwoners doorverwijzen naar onze pagina met veelgestelde vragen. Deze pagina wordt in de nabije toekomst verder uitgebreid.

 

Samen nieuwe natuurlijke beheersmethoden testen binnen LIFE-project

In verschillende Antwerpse gemeenten zal men aantonen dat het aantrekken van natuurlijke vijanden leidt tot een daling van de populatiegrootte van de eikenprocessierups. Mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen spelen de komende vijf jaar een centrale rol in het nieuwe LIFE-project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’. Het project, onder leiding van provincie Antwerpen, zoekt een oplossing voor de overlast door de eikenprocessierupsen in de natuur. Meer informatie vind je op deze pagina.

Website bundelt on- en offline winkels in onze provincie

publish date
17.04.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen lanceert tijdens de coranacrisis de website www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be. Via deze website vinden consumenten snel de weg naar online informatie over handelszaken in hun stad of gemeente. Zo kunnen ze bewust keuzes maken om in hun buurt te winkelen. Niet elke handelaar heeft vandaag al een webshop, toch zijn er vaak leveringen en/of afhalingen mogelijk tijdens de coronacrisis. Op de website staat ook nuttige informatie voor handelaars zelf én voor lokale besturen.

ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be campagnebeeld

Info voor consumenten

De coronacrisis heeft ook op handelaars en hun winkels een enorme impact. Alle niet-essentiële winkels - met uitzondering van tuin- en doe-het-zelfcentra die in principe vanaf vandaag weer mogen openen - moeten ook de komende tijd gesloten blijven.

Veel uitbaters van niet-essentiële winkels en horecazaken blijven echter niet bij de pakken zitten en starten met leverings- en afhaalservices, waarbij de maatregelen om het coronavirus in te dijken voorop staan. Consumenten in de provincie Antwerpen kunnen op de website www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be terecht voor dat aanbod per gemeente.

De proincie Antweren moedigt de inwoners aan om in de buurt te winkelen. Op die manier ondersteun je de lokale economie. Niet elke winkel in je buurt heeft een webshop, maar toch liggen de activiteiten vaak niet stil: je kunt afhalen of goederen worden bij je thuis geleverd. 

 

Info voor handelaars en lokale besturen

Ook handelaars en lokale besturen kunnen terecht op de nieuwe website. Ze vinden er een overzicht van de steunmaatregelen die de federale en de Vlaamse overheid nemen voor winkeliers die verplicht moeten sluiten tijdens de coronacrisis. Veel stads- en gemeentebesturen pakken daarnaast ook uit met extra initiatieven om hun handelaars te ondersteunen tijdens deze crisis.

De website wordt dagelijks geactualiseerd door de provincie Antwerpen, en zal nog verder uitgebreid worden met goede voorbeelden en praktijken en relevante informatie.

 

De website www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be is een initiatief van de provincie Antwerpen, in samenwerking met de vier andere Vlaamse provincies en UNIZO Provincie Antwerpen.

Meer info: Senne Van Hoof, Adviseur detailhandel, M 0486 874 175 E senne.vanhoof@provincieantwerpen.be

 

Daar komen de eikenprocessierupsen: betere ondersteuning voor gemeenten

publish date
03.04.2020
???module.newsItem.label.themes???

Nu het rupsenseizoen voor de deur staat, maakt provincie Antwerpen de verspreidingscijfers van 2019 bekend. Het werd een piekjaar voor de rupsen: 67 van de 77 gemeenten, steden en districten ondervonden grote hinder door de rupsen. Om een nieuwe piek het hoofd te bieden, breidt de provincie de ondersteuning voor gemeenten uit en zet ze sterk in op alternatieve, biologische manieren voor de bestrijding.

Volgende week is het zover: dan sluipen de eikenprocessierupsen uit hun eitjes en breekt het rupsenseizoen opnieuw aan. Veel overlast moeten we nog niet verwachten, de rupsen dragen nog geen irriterende brandharen. Kathleen Verstraete, provinciaal expert: “Vorig jaar werd de overlast zo groot dat aannemers niet konden volgen en we ons genoodzaakt zagen om de civiele bescherming in te roepen. We houden de verspreiding waakzaam in het oog en coördineren de bestrijding voor gemeenten. Ondertussen bestuderen we alternatieve, biologische manieren van bestrijding waarbij we de natuurlijke vijanden van de rupsen inzetten.” 

Kaart locaties eikenprocessierupsen

Verspreiding en hinder 2019


Aan de start van het rupsenseizoen maakt provincie Antwerpen de verspreidingscijfers van vorig jaar bekend. Kathleen Verstraete, provinciaal expert, licht de cijfers toe: “De gegevens uit de interactieve eikenprocessierupsenkaart zijn verwerkt en geven ons een nauwkeurig overzicht van de aanwezigheid van de rupsen en de uitgevoerde bestrijdingen in 2019. Er waren vorig jaar opvallend veel rupsen: 62 van de 77 gemeenten, steden en districten kreeg te maken met een hoge concentratie rupsen (> 15 locaties met nesten). Stad Geel en gemeenten Schilde, Schoten, Zoersel en Laakdal hadden zelfs te kampen met meer dan 100 aangetaste locaties (kaart 1). De rupsen hebben vele nieuwe plaatsen geïnfecteerd en op bestaande plaatsen werden ze nog steeds talrijk waargenomen. Dat is duidelijk te merken in de cijfers: 67 van de 77 gemeenten, steden en districten ondervonden grote hinder door de rupsen (kaart 2). In het zuidwesten van de provincie bevinden zich nog enkele gemeenten die weinig hinder ondervinden.” 

Hinderkaart eikenprocessierupsen 2019

Ondersteuning voor gemeenten

Nog voor de start van het seizoen besloot de provincie om de ondersteuning voor gemeenten uit te breiden. Kathleen Verstraete: “We krijgen elk jaar meer vragen van gemeenten over de bestrijding. Het is dan ook complex: er bestaan verschillende technieken (afhankelijk van de fase waarin de rups zich bevindt), je mag niet overal bestrijden en het aantal toegelaten producten voor de bestrijding is beperkt. Om hier duidelijkheid in te brengen, organiseerden we een vorming en publiceren we een leidraad met een eenvoudige beslissingsboom. Ook deelden we dit voorjaar infoborden en –linten uit zodat gemeenten burgers kunnen waarschuwen voor de locaties van de rupsen.”

Gemeenten vinden alle info over de bestrijding op deze pagina, o.a. de leidraad beheer en presentaties van de vormingen.

Kevers en mezen spelen hoofdrol in biologische bestrijding 
De provincie streeft naar de meest ecologische manier van bestrijding, waarbij de impact tot een minimum beperkt wordt en de biodiversiteit behouden blijft. “De eikenprocessierups is een inheemse soort, het is dus zeker niet de bedoeling om de rups uit te roeien. We willen ze vooral beheersen op plaatsen waar ze overlast veroorzaakt voor burgers”, legt Kathleen Verstraete uit. “Daarom zetten we in op natuurlijke bestrijdingstechnieken en starten we een proefproject om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in te schakelen. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet, en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voor te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups. Op verschillende testlocaties in Vlaanderen zal de omgeving aantrekkelijk gemaakt worden voor deze vijanden.” 

MEER INFO

Na een nat voorjaar, een droge zomer? De Antwerpse bossen zijn er klaar voor!

publish date
20.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

70.474 boompjes en 12.339 meter bosrand geplant: de Antwerpse Bosgroepen ronden een succesvol plantseizoen af

 

Het afgelopen plantseizoen waren de Antwerpse Bosgroepen druk in de weer: van aanplantingen bij gemeenten over herbebossingen en beheerwerken bij privé-eigenaars. Het resultaat: de bossen in de provincie Antwerpen zijn weer een pak jonger, diverser en weerbaarder. Ook wie ontspanning zoekt tijdens de coronacrisis, kan terecht in enkele van de boscomplexen waar gewerkt werd.

Karolien Devriendt, coördinator Bosgroep Antwerpen Noord, legt het belang uit van deze boswerken: "In tijden van klimaatverandering is het essentieel om te investeren in betere en weerbare bossen. Bomen nemen CO2 op en zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens warme dagen. Een divers bos is beter bestand tegen plaagsoorten, zoals de letterzetter die momenteel de monotone fijnsparbossen teistert. En grotere bossen vormen dan weer een buffer tegen zware regenval. De Bosgroepen werken zo aan een betere leefomgeving, klaar voor de uitdagingen van de toekomst."

Aanplanting Bosgroepen provincie Antwerpen stadsbos Turnhout
Leerlingen uit Turnhoutse basisscholen tijdens een aanplanting.

Meer en beter bos voor iedereen

Enkele cijfers van afgelopen plantseizoen op een rijtje: 70.474 nieuwe boompjes, 347 nieuwe kloempen (groepjes jonge boompjes), 12.339 lopende meter bosrand en 59,94 hectare (her)bebossing. Mooie cijfers, maar de Bosgroepen doen veel meer dan enkel de gekende aanplantingen. Ze verlenen ook advies aan hun leden, bieden vormingen aan, helpen bij onrendabele beheerwerken zoals het verwijderen van invasieve exoten, het beheer van hakhout, het aanleggen van bosranden ... Waar mogelijk worden de beheerwerken bij verschillende eigenaars gegroepeerd omwille van de kostenbesparing en efficiëntiewinsten.

Ook wie ontspanning zoekt tijdens de coronacrisis, kan genieten van de investeringen in het bos. Heel wat privébossen maken namelijk deel uit van grotere boscomplexen die toegankelijk zijn. Zo kan je bijvoorbeeld terecht in de boscomplexen Zoerle en Oevelse dreef in Westerlo, Hertberg in Herselt, Heidehuizen in Mol en Balen, Beverdonkse heide in Retie …

Bosgroepen provincie Antwerpen boseigenaar
Boseigenaar Jo bij enkele boompjes die deze winter opnieuw werden aangeplant.

Boseigenaar Jo: “Scouts van onze kinderen hielp mee bij de verjonging van het bos”

Boseigenaar Jo Desmet uit Wijnegem vertelt: “Mijn vrouw en ik beheren 1,5 hectare bos. Omdat het bos vooral bestond uit verouderde populieren, raadde de Bosgroep ons aan om het bos om te vormen. Zo krijgen we een jonger en meer divers bos. De populieren werden gekapt en verkocht via de Bosgroep. In januari 2019 werden in de plaats 30 gevarieerde groepjes met jonge bomen aangeplant. De scouts van onze kinderen hielp mee bij de aanplanting, het werd de leukste geldactie die ze ooit deden. Deze winter werden nog enkele boompjes vervangen die het eerste jaar niet overleefden. Dankzij de Bosgroep kunnen we nu genieten van een divers bos, met zwarte els, eik en beuk, en zullen ook onze kinderen nog lang kunnen genieten van het bos.”

 

MEER INFO

Provincie Antwerpen verhoogt investeringen in fietsinfrastructuur spectaculair

publish date
19.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Alle overheden maken een meerjarenprogramma op bij de start van elke nieuwe bestuursperiode. Gedeputeerde Luk Lemmens van Mobiliteit heeft namens de deputatie de plannen voor de periode 2020-2025 in de provincieraad bekend gemaakt. De financiële inspanningen van de provincie Antwerpen voor het fietsbeleid stijgen spectaculair. Voor de aanleg van fietsostrades voorziet de deputatie €117 miljoen.

De provincie Antwerpen gebruikt dit budget om te bouwen aan 8 fietsostrades: F1 Mechelen-Zemst, F11 Antwerpen-Lier, F12 Antwerpen-Bergen op Zoom, F14 Antwerpen-Essen, F102 Turnhout-Herentals, F103 Lier-Herentals, F104 Lier-Aarschot en F105 Herentals-Balen.

Daarnaast neemt de provincie Antwerpen haar rol van ondersteunend bestuur voor lokale overheden op. Voor gemeenten die bovenlokale fietsinfrastructuur bouwen, voorziet de deputatie ook nog eens een subsidiebudget van 27 miljoen euro. Gemeenten kunnen rekenen op inhoudelijke adviezen en financiële ondersteuning. De provincie Antwerpen zal daarnaast de rol van projectleider opnemen voor de optimalisatie van de populaire fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en het gedeelte van de fietsostrade F4 Antwerpen-Gent dat op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht ligt. De gemeenten langs de fietsostrade F1 en Zwijndrecht zullen na de opmaak van de ontwerpen ook een beroep kunnen doen op de subsidiepot om de werken effectief uit te voeren.
 

Presentaties vorming beheer eikenprocessierups

publish date
12.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen organiseerde een vorming/webinar over de bestrijding van de eikenprocessierups. De provinciale aanpak werd gepresenteerd, verschillende bestrijdingsmethoden werden met elkaar vergeleken en VMM en ANB kwamen de voorwaarden & aanvraagprocedures voor de 2 toegelaten bestrijdingsmiddelen toelichten.

Hieronder kan je de presentaties van de vorming terugvinden, naast het verslag en de opname van het webinar.

Provincie Antwerpen subsidieert voor 2,5 miljoen euro fietspaden

publish date
13.02.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen heeft voor 2 438 770 euro subsidies goedgekeurd voor de aanleg van bijna 14 kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. In 2019 investeerde de provincie Antwerpen eveneens 2 375 036 euro voor de aanleg van fietspaden.

Nieuw fietspad in de Zandstraat in Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver deed in 2019 beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van fietspaden in de Zandstraat

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. De deputatie keurde dertien aanvragen goed, een investering van 2,4 miljoen euro.

Zo krijgt de gemeente Ranst 335 000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Van Den Nestlaan. Ook de gemeente Nijlen mag rekenen op meer dan 300 000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Berlaarsesteenweg, net zoals de gemeente Schelle 266 000 euro krijgt voor de aanleg van fietspaden in de Steenwinkelstraat. Kasterlee, Heist-op-den-Berg, Aartselaar, Hove, Zwijndrecht, Berlaar, Herentals en Antwerpen deden ook een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

In 2021 voorziet de provincie Antwerpen 4 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dit bedrag stijgt jaarlijks wat neerkomt op een investering van 27 miljoen euro op zes jaar tijd.

2019

Ook vorig jaar subsidieerde de provincie 2 375 036 euro voor de aanleg van bijna zeven kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. De gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Westerlo, Balen, Bornem en stad Antwerpen vroegen Fietsfondssubsidie aan. Zo gebruikte de gemeente Sint-Katelijne-Waver de 284 000 euro subsidie voor de aanleg van fietspaden in de Zandstraat. In Heist-op-den-Berg ging de subsidie van bijna 200 000 euro naar de fietspaden in de Schoolstraat.

Deze ondersteuning aan lokale besturen komt bovenop de investeringen die de provincie Antwerpen doet in de geselecteerde fietsostrades. Door zelf fietsostrades aan te leggen en gemeenten te ondersteunen wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur realiseren.


Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tachtig, negentig of zelfs honderd procent Fietsfondssubsidie krijgen. 
 

Nieuw rapport over het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis

publish date
20.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

Drie van de negen Vlaamse kraamkolonies van de ingekorven vleermuis bevinden zich in de provincie Antwerpen, ze huisvesten 75% van de gekende Vlaamse zomerpopulatie. De provincie zet daarom extra in op de bescherming van deze zeldzame soort. Op haar vraag voerde Natuurpunt vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar het gedrag van de kolonie rond Herentals. De resultaten en aanbevelingen lees je in het gloednieuwe rapport.

Op vraag van de provincie Antwerpen voerde Natuurpunt Studie vorig jaar een diepgaand onderzoek naar het gedrag van de kolonie ingekorven vleermuizen in en rond Herentals. Aan de hand van o.a. zenderonderzoek, warmtebeeldcamera's en batdetectoren werden de vliegroutes en het gedrag van de vleermuizen nauwgezet in kaart gebracht. Dit leverde informatie op over de manieren waarop ze bomenrijen of houtkanten volgen, hoe ze akkers oversteken, hoe ze in stallen jagen, wanneer ze meest actief zijn ...

Het rapport formuleert verschillende aanbevelingen over hoe het landschap best in te richten voor ingekorven vleermuizen. Een greep uit de aanbevelingen:

 • maatregelen rond duisternis en aangepaste verlichting, 
 • de inrichting van een landschap geschikt als foerageergebied en lokaal ‘wegen’netwerk voor vleermuizen, 
 • het kruisen van vleermuizenroutes met grote waterlopen en wegen, 
 • het beheer van grote waterlopen en oeverpartijen,
 • het beheer van bossen en stallen rekening houdend met vleermuizen.

Het volledige rapport kan je hier downloaden:

Volgende van de detaillijst