Oproepen

publish date
17.12.2017

Op deze pagina vind je een overzicht van de openstaande Europese projectoproepen per programma. Heb je een vraag hierover of heb je een projectidee dat je graag zou indienen bij een Europees fonds? Laat ons dan zeker iets weten. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.  

EFRO Vlaanderen

Internationalisering en verankeren van bedrijven

KMO`s zouden zich meer moeten richten op het buitenland om zo de concurrentiepositie van Vlaanderen te behouden. Er zijn vier doelstellingen voor projecten die hierop willen indienen:

 • bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap
 • bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen
 • kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren
 • bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat

VLAIO vraagt aan gïnteresseerden om eerst een fiche te bezorgen met hierin in het kort een beschrijving van het project dat ze wensen uit te voeren. Het is de bedoeling dat VLAIO hierop schriftelijk en indien gewenst face-to-face hun bemerkingen formuleert. De infosessie gaat door op vrijdag 12 januari in de namiddag waar geïnteresseerden, nadat eerst het algemene kader geschetst wordt, vragen kunnen stellen over de oproep. Lees meer over deze oproep op de website van VLAIO.

Interreg-programma`s

Interreg Vlaanderen-Nederland - oproep 4

De vierde oproep staat open. Er is 17,5 miljoen euro beschikbaar. Projecten kunnen zich aanmelden voor iedere specifieke doelstelling van het programma, behalve de doelstellingen gericht op bevorderen van energie-efficiëntie voor bedrijven, openbare gebouwen en woningen en het beschermen van biodiversiteit, bodem en ecosysteemdiensten. Deadline is 18 mei 2018. Lees meer op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg 2 Zeeën - oproep 6

De zesde en laatste oproep voor dit progamma opent in februari 2018 en sluit op 2 mei 2018. Kijk op de website voor meer info.

Interreg Noordwest-Europa

De volgende oproep staat open van einde maart tot 26 april 2018. De deadline voor de 2e stap ligt eind december en de beslissingen volgen in februari 2019. een netwerk –en infomoment van het programma ter voorbereiding van de oproep is gepland op 28 februari in London meer info vind je op de website van het programma.

Noordzeeregio - oproep 6

Een nieuwe oproep (nr 6) voor project ideeën (stap 1) opent in januari en sluit begin april (definitieve datum wordt nog bepaald). Een netwerk –en infomoment van het programma ter voorbereiding van de oproep is gepland op 16 en 17 januari in Bremen. Kijk voor meer info op de website van het programma.

Thematische programma`s

Erasmus+ 

Dit programma werkt met verschillende deadlines en prioriteiten:

 • Kernactie 1: leermobiliteit voor individuen 
 • Kernactie 2: samenwerking voor innovatie en goede praktijken
 • Kernactie 3: steun voor beleidshervorming 
 • Jean Monnet 
 • Sport

Meer info over de deadlines en de inhoud van het programma voor projecten rond onderwijs en educatie vind je op de website van EPOS-Vlaanderen. Voor projecten over jongeren en jeugd neem je het best contact op met Jint.

Creative Europe

Het Europees subsidieprogramma Creative Europe werkt met verschillende oproepen die tegelijkertijd lopen. Zo zijn er subsidies voor:

 • Media: ontwikkeling&productie, distributie&vertoning, opleidingen&publieksontwikkeling, markttoegang&fondsen. Meer informatie over de oproepen voor media en de deadlines vind je op de website.
 • Cultuur: Europese samenwerkingsprojecten, Europese netwerken, Europese platformen en vertalingen. Meer info over de oproepen en de deadlines vind je op de website.  

Europa voor de burger

Dit programma ondersteunt diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Het programma richt zich op twee prioriteiten, "strands" genoemd. Er zijn per strand maar één of twee oproepen per jaar.

 • Democratisch engagement en burgerparticipatie
  • Stedenbanden - deadline 1 maart 2018
  • Netwerken van Steden - deadline 1 maart 2018

Meer informatie over de inhoud van het programma vind je op de website.

LIFE

Vanaf 2018 zijn er geen national allocations meer. Dit wordt afgeschaft.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Duaal leren

ESF heeft momenteel vijf oproepen openstaan:  

 • Duale leertrajecten
 • Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen in Turnhout
 • Opleiding in bedrijven
 • Anders organiseren...
 • Duurzaam loopbaanbeleid

Meer info vind je op de website.

Creatief Europa -aankondiging oproep Europees jaar voor Cultureel erfgoed

Dit programma bevordert en ondersteunt internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Naast de standaard oproepen (kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten) verschijnt er eind september een oproep voor projecten in het kader van van het Europees jaar voor Cultureel Erfgoed 2018. Meer info vind je op de website.

Active and assisted living programme - vooraankondiging 2017

Dit programma wil betere leefcondities voor ouderen creëren en industriële kansen versterken door middel van ICT-toepassingen. 

Urban Innovative Actions (UAI)

Dit programma ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame innovatieve acties voor stedelijke ontwikkeling. De thema`s voor de oproep van 2017 zijn bekend. Luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, wonen en, banen en competenties in lokale economie. De deadline ligt vermoedelijk in april 2018. Meer info over dit programma vind je op de website

Zoeken op thema

Op de website van de Europese Commissie kun je subsidies zoeken per thema.

Advies nodig?

Wil je graag advies over het juiste fonds voor jouw projectidee of heb je vragen over de aanvraagprocedure? Contacteer de projectmanagers van dienst Europa.

 

Volgende