Fietsbarometer adviseert Hemiksem om fietsostrade aan te leggen

publish date
24.02.2017
???module.newsItem.label.themes???

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in Hemiksem de toestand van 11 km bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het zowel om gewone fietspaden als dubbelrichtingsfietspaden en routes door gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De scores van de onderzochte fietspaden in Hemiksem schommelen tussen heel goed en minder goed. Zo krijgt het fietspad op de Bredestraat bijvoorbeeld 7,7 op 10 maar is het fietspad op de Hoofdboslaan met 4,8 op 10 net gebuisd.

De provincie Antwerpen heeft alle resultaten einde januari 2017 voorgelegd aan het gemeentebestuur van Hemiksem. Ze formuleerde daarbij ook enkele aanbevelingen zoals de aanleg van de F13 fietsostrade Antwerpen-Boom. Via het Fietsfonds subsidieert de provincie Antwerpen 60% en de Vlaamse overheid 40% van de aanleg. De gemeente coördineert dan de werken en betaalt zelf de studie- en eventuele onteigeningskosten. De provincie Antwerpen adviseert ook om de as Abdijstraat-Statieplaats-Bouwerijstraat-Kleidaallaan te onderzoeken met aandacht voor oversteekplaatsen, asverleggingen, eenvormigheid en leesbare fietsinfrastructuur. Eenzelfde onderzoek, met extra aandacht voor de voorrangsregeling, is nuttig voor de as Tulpenlaan-Asterlaan-Hoofdboslaan-Monnikenhoflaan-Gemeenteplaats-Assestraat-Kerkeneinde. Daarnaast vraagt de provincie aan elke gemeente om bij de (her)aanleg van fietsinfrastructuur steeds asfalt te gebruiken en bij kruisingen een naadloze overgang te voorzien.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer info op de webpagina van de Provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in Hemiksem doornemen? Vraag het op bij Steunpunt Fiets.

Volgende