Oproepen

publish date
18.03.2019

Op deze pagina vind je een overzicht van de openstaande Europese projectoproepen per programma. Heb je een vraag hierover of heb je een projectidee dat je graag zou indienen bij een Europees fonds? Laat ons dan zeker iets weten. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.  

EFRO Vlaanderen

Er werd in juni 2019 een nieuwe oproep voor EFRO Vlaanderen gelanceerd. Voor deze oproep is er een een budget van 2,5 miljoen euro. De deadline voor indiening is 27 september 2019. Ontdek snel wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie op deze pagina.

Interreg-programma`s

Interreg 2 Zeeën

De 8e call opent op 1 februari en sluit op 8 april 2019. Meer info vind je op de website van het 2 Zeeënprogramma.

Interreg Noordzeeregio

De 10de oproep staat open tot 8 april 2019. Meer info op de website van het Noordzeeregio-programma.

Interreg Noordwest-Europa

De 9de oproep voor de prioriteiten 1 & 3 staat open tot 14 juni 2019.  Meer info vind je op de website van het Noordwest-Europa-programma

Interreg Vlaanderen-Nederland

De vijfde oproep binnen het thema duurzame energie staat open tot 20 december 2019. Meer info vind je op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Thematische programma`s

Erasmus+ 

Dit programma werkt met verschillende deadlines en prioriteiten en voor 2019 is er zelfs 10% meer budget dan voor 2018.

Dit voorjaar staat er een oproep open voor kernactie 2: samenwerking voor innovatie en goede praktijken. Deadline is 21 maart 2019. Kijk op de website voor meer informatie.

Meer info over de deadlines en de inhoud van het programma voor projecten rond onderwijs en educatie vind je op de website van EPOS-Vlaanderen. Voor projecten over jongeren en jeugd neem je het best contact op met Jint.

Creative Europe

Het Europees subsidieprogramma Creative Europe werkt met verschillende oproepen die tegelijkertijd lopen. Zo zijn er subsidies voor:

  • Media: ontwikkeling&productie, distributie&vertoning, opleidingen&publieksontwikkeling, markttoegang&fondsen. Meer informatie over de oproepen voor media en de deadlines vind je op de website.
  • Cultuur: Europese samenwerkingsprojecten, Europese netwerken, Europese platformen en vertalingen. Meer info over de oproepen en de deadlines vind je op de website.  

Europa voor de burger

Projecten die het Europees burgerschap versterken moeten voor subsidie naar Europa voor de burger. Dit najaar is er nog een oproep voor: stedenbanden, netwerken van steden, projecten van maatschappelijke organisaties. Deadline is 1 september. Meer info.

Zoeken op thema

Op de website van de Europese Commissie kun je subsidies zoeken per thema.

Advies nodig?

Wil je graag advies over het juiste fonds voor jouw projectidee of heb je vragen over de aanvraagprocedure? Contacteer de projectmanagers van dienst Europa.

 

Provincie Antwerpen subsidieerde in 2018 voor ruim 2 miljoen euro fietspaden

publish date
21.01.2019
???module.newsItem.label.themes???

In 2018 klopten maar liefst 15 gemeenten aan bij de provincie Antwerpen voor subsidies voor de (her)aanleg van bovenlokale functionele fietspaden. Goed voor meer dan 2 miljoen euro.

In 2018 keurde de provincie Antwerpen 15 dossiers, ter waarde van ruim 2 miljoen euro ondersteuning, goed voor de aanleg van net geen 10 kilometer fietspaden. Zo’n 300 000 euro ging naar de Alexander Franckstraat in Boechout en 180 000 euro naar de Vennestraat-Gierlebaan in Lille-Kasterlee. Hiermee legden de gemeenten respectievelijk 2 kilometer en 4,5 kilometer fietspad aan. De gemeente Geel gebruikte de subsidie van het Fietsfonds voor de aanleg van conforme fietspaden op de Olensteenweg. In Heist-op-den-Berg werd het geld gebruikt in de Goorstraat. Ook stad Antwerpen, Zwijndrecht, Wommelgem en Ekeren deden een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

De provincie Antwerpen zet zwaar in op veilige en comfortabele fietspaden voor woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer. Gemeenten kunnen bij de provincie Antwerpen subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. Vorig jaar keurde de provincie Antwerpen 2 050 261,71 euro aan fietspadsubsidie goed. 
 

Voorbeelden van fietspaden, aangelegd met provinciale subsidies

Geel, Olensteenweg, aanleg vrijliggend eenrichtingsfietspad

Lengte: 300 meter inclusief fietsbrug
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 29 007,98 euro

Fietsbrug aan de Olensteenweg in Geel

Wommelgem, Vremdesteenweg, aanleg vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

Lengte:  250 meter
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 25 192,86 euro

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de Vremdesteeneg in Wommelgem,

Boechout, Alexander Franckstraat, aanleg vrijliggend eenrichtingsfietspad

Lengte: 2 000 meter
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 305 203,12 euro
 

Vrijliggend eenrichtingsfietspad	 aan de Alexander Franckstraat in Boechout

Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tot 90 procent Fietsfondssubsidie krijgen. De provincie en de Vlaamse overheid betalen respectievelijk 40 en 50 procent. De provincie betaalt het Vlaamse deel aan de gemeente en krijgt dit achteraf terugbetaald van de Vlaamse overheid.
 

36 provinciale kunstwerken op transport richting Mol

publish date
21.08.2018

Vanaf 15 september kan je het expoproject 'Mol kiest kunst' op 5 locaties in Mol bezoeken. Via een participatieproject konden inwoners vooraf uit een achttal gerenommeerde kunstcollecties hun favoriete werken selecteren. De Mollenaren kozen maar liefst 36 kunstwerken uit de provinciale kunstcollectie.

'Dubbelobject positief/negatief' in plaatstaal door Mark Verstockt
'Dubbelobject positief/negatief' in plaatstaal door Mark Verstockt

Een groep van ongeveer 25 volwassenen en 15 kinderen selecteerde de werken voor de tentoonstelling 'Mol Kiest Kunst'. Vooraf volgden de deelnemers een reeks workshops over het kijken naar en interpreteren van kunst. Uit de provinciale kunstcollectie kozen ze 36 werken, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, foto's, zeefdrukken en collages.

Vandaag worden de werken in het Provinciehuis aan de Singel ingepakt voor transport richting Mol. Dat gebeurt onder begeleiding van curator Griet Minnebach en provinciaal collectiebeheerder Roel De Ceulaer. Het gaat onder meer over het portret van Roger Avermaete op doek door Jan Cockx, het dubbelobject positief/negatief in plaatstaal door Mark Verstockt en het schilderij Lips door Cindy Wright.

De provincie Antwerpen beschikt over een kunstcollectie van ruim 2300 werken. De collectie wil via externe curatie een dialoog aangaan met het culturele buitenveld door het creëren van uitleenmogelijkheden aan gemeenten, musea, kunstgalerijen en private foundations.

 

Wegwijs in de wetgeving: wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen

publish date
19.06.2018

Over het beheer van kleine landschapselementen en vegetaties bestaat heel wat wetgeving. De laatste jaren is deze wetgeving snel geëvolueerd. Denk maar aan het nieuwe natuurdecreet, de natuurbeheerplannen, de integratie van de vergunning voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen in de omgevingsvergunning,…

 

Om je te helpen deze complexe wetgeving door te nemen, ontwikkelden we een gebruiksvriendelijke brochure. Die maakt je helemaal wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. Je krijgt telkens een vraag waarop twee mogelijke antwoorden zijn. Afhankelijk van de keuze die je aanklikt, spring je naar het deel dat relevant is voor jou. Elke vraag wordt toegelicht. Je kan de brochure hier downloaden.

Vorig jaar meer dan 20 miljoen investeringen in klimaatprojecten

publish date
09.05.2018

Elk jaar bundelt de provincie Antwerpen alle voorbeeldacties rond klimaat van de gemeenten. Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, is blij met het resultaat: “In onze provincie is het intussen duidelijk dat verschillende klimaatmaatregelen bij de gemeenten ingeburgerd zijn, maar er is ook ruimte voor innovatieve projecten. The next big thing will be a lot of small things, stelde Thomas Lomée. Wel, alle aan ons gerapporteerde projecten zorgden in 2017 voor minstens 1500 ton minder CO2 in de lucht, ofwel het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 275 woningen. Een goede zaak voor het klimaat.”

 

De provincie Antwerpen en bijna alle gemeenten van de provincie zetten zich in voor het klimaat. Samen met 43 gemeenten engageerde de provincie Antwerpen zich om met de eigen organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast tekenden 64 gemeenten in op het Burgemeestersconvenant om de broeikasgasuitstoot te verminderen op het grondgebied. Ten slotte zijn er ook gemeenten die een eigen klimaatdoelstelling goedkeurden. Klimaatacties om deze doelstellingen uit te voeren mogen niet uitblijven.

In de nieuwe pers- en inspiratiebundel met klimaatprojecten in de provincie Antwerpen staat alle informatie over maatregelen waar gemeenten in 2017 trots op zijn. Het bewijst dat het klimaatengagement bij de lokale besturen leeft én (blijvend) werkt! En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want we weten dat er nog méér gebeurt dan de projecten van de 41 gemeenten. Daarnaast is de vermindering in CO2-uitstoot ook niet altijd te becijferen. In elk geval investeerden gemeenten met deze maatregelen alleen al meer dan 20 miljoen euro in de strijd tegen de klimaatverandering.

Uiteenlopende klimaatprojecten

De inspiratiebundel bevat maatregelen gaande van realisatie van windturbines, het opstarten van een klimaatplatform voor bedrijven, de opening en afbakening van fietsvriendelijke routes, het duurzaam verbouwen van gemeentegebouwen tot voorbeeldgebouwen tot inzetten op brandstofcellen ….

Daarnaast zijn er ook de klassieke maatregelen die zo goed als elke gemeente intussen reeds heeft doorgevoerd: gemeentelijke gebouwen duurzaam aangepakt (isoleren, pv-panelen plaatsen, stookplaatsrenovatie …). Gemeentes zetten ook in op openbare verlichting met minder energieverbruik, op groepsaankopen die inwoners helpen duurzaam te handelen, op sensibilisatie van inwoners met een beurs duurzaam bouwen en wonen, het aanmoedigen van dienstverplaatsingen met de fiets en een pleidooi voor meer groen in de gemeente.

Benieuwd? De projectbundel raadplegen kan op de website van de provincie, zoekterm klimaatrealisaties (https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaatneutrale-organisatie-2020/acties-van-gemeenten.html). 

Ding mee naar de titel van 'Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’!

Op overkoepelend niveau helpt de provincie de gemeenten met hun klimaatinspanningen naar burgers toe. Mooi voorbeeld is de campagne van de Klimaatstrijd. Via de app op www.deklimaatstrijd.be gaat elke burger de strijd aan om in zijn dagelijkse leven met kleine inspanningen het tij te doen keren en daar te starten waar het het makkelijkst is. Bij hemzelf, bij de buren, in zijn gemeente. Zo kan elke deelnemer zijn gemeente aan de titel ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’ helpen. En ook zonder smartphone kan iedereen zijn steentje bijdragen. Op www.vriendvan.be staan talrijke handige tips over wat burgers zelf kunnen doen voor het verbeteren van hun voetafdruk.

Meer info

Beleidsverantwoordelijke:
Rik Röttger, sp.a, bevoegd voor Natuur en Leefmilieu
Perscontact: Alisa Coessens
M 0476 72 46 62
E alisa.coessens@provincieantwerpen.be

Dienst:
Els van Praet
Dienst duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
T 03 240 66 83
E els.vanpraet@provincieantwerpen.be

Provincies en gemeenten bepalen toekomst N70

publish date
10.04.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen stelde op 10 april de nieuwe detailhandelsvisie op de N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, voor. Uniek is dat de visie samen met de provincie Oost-Vlaanderen en alle gemeentes langs de N70 werd uitgetekend en afgestemd. De visie op baanwinkels en de aanpak ervan is een voorbeeld voor zowat alle Vlaamse steenwegen met (grootschalige) detailhandel.

Het detailhandelsaanbod langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. De N70 was één van de proefsteenwegen in een project dat een antwoord wil bieden op deze problematiek. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes langs de N70 zocht de provincie Antwerpen naar een beter toekomstbeeld voor steenwegen én dorps- en stadskernen.

Nieuwe toekomst voor N70 tussen Antwerpen en Gent

De steenweg N70 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.
Bijvoorbeeld: huidige open zones langs N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever.

Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. Bijvoorbeeld: zuiden van de Blancefloerlaan.

Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg.

Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.
Bijvoorbeeld: de kern van Linkeroever.

Aangezien Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied afgebakend heeft rondom de Statiestraat, blijft de N70 in Zwijndrecht ook winkelarm.

De afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit van retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit), creëert meer open ruimte en bewaart het agrarisch karakter van de omgeving (ruimtelijke ordening).

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande plannen ruimtelijke ordening (RUP’s) en reeds verleende vergunningen blijven bestaan zodat bestaande detailhandelszaken hun rechtszekerheid niet verliezen.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De betrokken provincies en gemeenten gieten deze visie binnenkort in een actieplan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden die ze hebben en de stappen die ze kunnen zetten.

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt zo haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Er is niet alleen intergemeentelijk en interprovinciaal samengewerkt maar ook interdisciplinair. De diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit werkten de visie mee uit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Er wordt tegen 11 juni een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Eerder werd ook al de visie op een andere proefsteenweg, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), voorgesteld.

Het project “baanwinkels en gemeenten op één lijn” wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.
 

Hoogstraten schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
24.03.2018

Provincie brengt grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart.

De stad Hoogstraten werkt binnenkort haar strategisch commercieel plan af. Alvorens dat definitief goed te keuren, wordt het doorgelicht door een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. Hij zal o.a. de grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart brengen. Hoogstraten is de 33e gemeente die een beroep doet op de provinciale dienstverlening inzake detailhandelscoaching.   

Hoogstraten heeft een heel eigen dynamiek als winkelstadje. Dat heeft veel met haar ligging te maken. “De Vrijheid heeft een interessant en kwalitatief aanbod van speciaalzaken, boetieks en horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen”, stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. “We weten dat een groep inwoners regelmatig over de grens gaat winkelen, omdat de prijs van sommige basisproducten daar goedkoper is. Anderzijds voelen we aan dat onze Nederlandse buren hier graag een hapje komen eten of een glaasje drinken met vrienden. Daar zijn echter geen gegevens over, want de bestaande studies hierover stoppen aan de grens. Daar verwachten we o.a. ondersteuning van de provinciale detailhandelscoach. We willen een ruimere marktkennis hebben, ook van over de grens, zodat we ons beleid hierop nog beter kunnen afstemmen. En zo onze ondernemers nog meer kansen kunnen aanreiken om een bloeiende zaak uit te bouwen.” 

Gedeputeerde Ludwig Caluwé merkt op dat Hoogstraten met succes kiest voor een kernversterkende aanpak: “De leegstand in het handelscentrum is zeer laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6%, in het centrum zelfs amper 4%. Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie. Maar in het huidige winkellandschap kan dat snel veranderen. Het is dus belangrijk dat een stadsbestuur een vooruitstrevend beleid voert dat hier rekening mee houdt.”  

Doorlichting strategisch commercieel plan 

Het stadsbestuur van Hoogstraten kiest al enkele jaren voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten. De stad wil ook versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan.

Daarom wil Hoogstraten haar strategisch commercieel plan laten doorlichten door de detailhandelscoach van de provincie. Hij doet dat samen met een stuurgroep waarin de schepenen en ambtenaren van middenstand, lokale economie en ruimtelijke ordening zetelen. Die stuurgroep is intussen al twee keer samengekomen.

Grensoverschrijdende klantenbewegingen in kaart brengen

Detailhandelscoach Ben Op de Beeck onderzoekt momenteel hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in functie van de vraag in regio. Een belangrijke factor zijn de klantenstromen tussen Hoogstraten en Nederland. De provincie verzamelt al bijna tien jaar data over detailhandel in onze gemeenten, brengt daarover jaarlijks nieuwe gemeentelijke Feitenfiches uit en maakt impactanalyses van nieuwe retailontwikkelingen op de koopstromen. “Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van vraag en aanbod op Belgisch grondgebied”, zegt gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. “De coach zal voor Hoogstraten nu ook de grensoverschrijdende klantenbewegingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Vooral de attractie van Nederlanders naar het bourgondische Vlaanderen: over welke percentages spreken we dan en wat zegt dat over het huidig marktevenwicht?” De coach zal een aantal aanbevelingen formuleren op basis waarvan de stad haar ambities en beleid eventueel kan bijsturen.

Ludwig Caluwé: “Ons provinciaal beleid gaat in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten uit van kernversterking. We willen op die manier de handelskernen en dorpscentra levendig houden. Dit strookt met hoe veel gemeenten hun kern zien, want ondertussen heeft al bijna de helft van de steden en gemeenten in onze provincie een coachingstraject detailhandel met ons opgezet. Hoogstraten is de 33ste gemeente.” 

Meer info over de provinciale detailhandelscoaches vind je op deze pagina.

Nieuwe brochure inzOOmen op samenwerking is er!

publish date
15.01.2018
cover klein inzOOmen 2018

Gemeentebesturen kunnen voor hun werking rond milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling rekenen op de hulp van deskundigen van de provincie Antwerpen. Waarvoor kan je als gemeente dan juist terecht en bij wie? Dat vertellen we je in deze brochure.

Je leest wat je van de regiowerking kunt verwachten. Je krijgt een overzicht van alle milieu- en natuurprojecten die de provincie voor je gemeente kan uitvoeren.

Kortom, deze inzOOmen op samenwerking 2018, is de leidraad doorheen het aanbod van de provincie van het jaar 2018.

Nieuwe toekomst voor steenwegen met winkels: aanpak N10

publish date
10.01.2018
???module.newsItem.label.themes???

De winkelgebieden en zones op de N10 tussen Lier en Aarschot zijn afgebakend. Dat staat in de intergemeentelijke visie op de steenweg N10 die de provincie Antwerpen heeft goedgekeurd. Ook de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot stemden in met deze visie. De partners willen hiermee de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. De aanpak van de N10 dient als voorbeeld voor alle steenwegen in Vlaanderen en is dan ook een primeur.

Uit een onderzoek van de vijf Vlaamse provincies bleek dat het aanbod aan detailhandel langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie: “De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Daarom zetten we samen met onze gemeentebesturen in op de handelskernversterking, want daar dreigt een leegloop met alle gevolgen van dien. Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid. Steenwegen moeten gesaneerd worden, maar in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Over de gemeentegrenzen heen zijn zones vastgelegd waar retail niet meer kan of niet meer kan groeien. We gaan wel duidelijk voor kernversterking en zones op steenwegen, zodoende dit voor iedereen economisch leefbaar blijft.”

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit voegt daaraan toe: “Naast de toenemende druk op de handelskernen, betekent de toenemende groei aan baanwinkels langs de steenweg ook steeds vaker een grote druk op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Vanuit de provincie hanteren we nu net een vernieuwde visie op ruimtelijke ordening en mobiliteit als hefbomen om de detailhandel binnen en buiten de kernen te versterken. Dit overstijgt de gemeentegrenzen en in dit geval ook duidelijk de provinciegrenzen.”

Nieuwe toekomst voor N10 tussen Aarschot en Lier

De steenweg N10 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

•        No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.

•        Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 100 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. 

•        Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg. 

•        Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen. 

 

Deze afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit voor meerdere retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit) en zorgt voor meer open ruimte, bewaren van het agrarisch karakter en leefbaarheid voor de huidige bewoners (ruimtelijke ordening). 

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande RUP’s, en de reeds verleende vergunningen blijven bestaan. Dit om rechtszekerheid te bieden aan bestaande detailhandelszaken.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De intergemeentelijke visie wordt binnenkort door de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen en de gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot in een actieplan gegoten om tot concrete uitvoering over te gaan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de nodige stappen die gezet moeten worden. 

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt daarbij haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Ook wordt interdisciplinair samengewerkt met de diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

De aanpak van de N10 zal als voorbeeld dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Hiertoe wordt een leidraad uitgewerkt die multi-toepasbaar is. Op 11 juni wordt deze voorgesteld.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.

Fietsbarometer gaat online

publish date
29.11.2017
???module.newsItem.label.themes???

In 2014 pakte de provincie Antwerpen uit met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Dat is een instrument dat objectieve informatie over fietsen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen verzamelt. De provincie Antwerpen stelt nu de informatie van die provinciale Fietsbarometer, meetfietsgegevens, fietstellingen en ongevalcijfers open en beschikbaar in een online platform.

De provinciale Fietsbarometer kwam er uit nood aan objectieve cijfers. De fiets won aan terrein, het besef naar het belang van gerichte investeringen groeide maar veel investeringen gebeurden vanuit het buikgevoel. De provinciale Fietsbarometer is hiervoor dé ideale oplossing. Het brengt alle gegevens samen, zowel meetgegevens van de infrastructuur als fietstellingen en fietsongevallen, op kaart, tabel en grafiek. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die de provincie Antwerpen deelt met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Transparantie

De afgelopen drie jaar verzamelde de provincie Antwerpen enorm veel cijfermateriaal. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij het online platform. Dit zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen een nog beter en completer overzicht zal hebben over het fietsgebeuren en dat het de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens.

Uniek

Uniek aan het platform van de fietsbarometer is dat de gegevens niet alleen toegankelijk zijn voor gemeente- of stadsbesturen. Iedere inwoner kan de informatie raadplegen. Benieuwd naar een BFF-route in je dorp? Of wil je een minder goede situatie op het BFF aankaarten bij je gemeente? Neem dan zeker de objectieve cijfers van het platform mee. Het platform werd zo ontwikkeld dat je in één oogopslag kunt zien waar de knelpunten in een gemeente zich bevinden, waar een BFF-route juist goed scoort of hoe het komt dat een bepaalde route in gemengd verkeer maar 5/10 haalt.
Het platform is toegankelijk via de website van de provincie Antwerpen (via zoekfunctie 'Fietsbarometer').

Samenwerking

De provincie Antwerpen werkte voor het digitaal platform samen met Siggis, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). Dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld voor gebruikers zonder enige GIS-kennis. Siggis ontwikkelde een gebruiksvriendelijk platform samen met de provincie Antwerpen.
Daarnaast is de Fietsersbond van bij de start van de provinciale Fietsbarometer betrokken partij. Zij voert de audits uit op de bovenlokale functionele fietsinfrastructuur. Hiervoor gebruiken ze een meetfiets en verzamelden tot nu toe data op meer dan 3000 km fietsroutes.
 

Provincie Antwerpen werkt aan slimmere mobiliteit

publish date
25.10.2017
???module.newsItem.label.themes???

Veel fietsbeleid in Vlaanderen wordt nog steeds gevoerd op basis van buikgevoel. De provincie Antwerpen wil het fietsbeleid baseren op objectieve cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Nu stelt ze haar expertise ter beschikking van gemeenten, provincies, agentschappen van de Vlaamse overheid en lokale politiezones. Via het provinciale raamcontract voor fietstellingen en verkeersonderzoek kunnen deze ook werk maken van gedegen fietsonderzoek.

Fietstelling fietsbarometer

Steeds meer bestuursniveaus zetten in op de fiets. Voor een goed fietsbeleid is een sterke, objectieve basis nodig. De provincie Antwerpen voert al enkele jaren onderzoek naar de kwaliteit van fietsinfrastructuur, voert fietstellingen uit en brengt het profiel van de fietser in kaart. Belangrijke informatie die in Vlaanderen niet altijd voorhanden is. Om andere bestuursniveaus aan te zetten om ook werk te maken van onderzoek, stelt de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen hun raamcontract ter beschikking. Op die manier moet niet iedereen een eigen offerteaanvraag opmaken, wat heel wat tijd en geld bespaart. De expertise van de dienst mobiliteit op het vlak van fietsonderzoek stelt de provincie Antwerpen met veel plezier ter beschikking voor lokale en bovenlokale overheden in Vlaanderen. Dit heeft het bijkomend voordeel dat onderzoek naar fietsen in Vlaanderen op een uniforme wijze gebeurt, waardoor de resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze data geven mandatarissen en ambtenaren inzicht in het fietsgebruik en het verkeer in gemeenten, steden, provincies en Vlaanderen. 

Raamcontract

Dankzij dit raamcontract kunnen gemeenten en steden meeliften op inspanningen en expertise van de provincie Antwerpen voor permanente fietstellers en verkeersonderzoek. Een uniek contract dat meer en makkelijker verkeersdata verzamelt, cijfers onderling vergelijkt, juiste mobiliteitsoplossingen a.d.h.v. huidige verkeerstromen en gewenste verkeerstromen vindt, mobiliteitsprojecten evalueert en de impact van investeringen in gebruikscijfers bepaalt.
 

'Veilig fietsen in gemengd verkeer' genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
30.03.2016
???module.newsItem.label.themes???

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen haalde 1 van de 3 nominaties binnen met haar project ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De andere genomineerden zijn het project Carfree Hour van de CFH Denktank en het Speelweefselplan van de stad Antwerpen.

100 000 km fietsroutes voor het rapen

De nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een beloning voor de uitwerking van een analysemethodiek voor het inschakelen van bestaande wegen in een groene omgeving. We streven daarbij naar ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De provincie Antwerpen kreeg ondersteuning van het studiebureau Timenco. Een eenvoudig rekenblad brengt de fietsgeschiktheid van een route in kaart. De analyse geeft dan verbetersuggesties die vaak weinig financiële inspanningen vragen, maar die de kwaliteit van de route voor de fietser heel erg verhogen. Met de schakelroutes en alternatieve functionele routes van de provincie Antwerpen geven we de landelijke wegen terug aan het traag verkeer. We verbeteren de veiligheid en het comfort van de fietser door sluipverkeer te weren, aangepaste snelheidsregimes in te voeren en kruispunten en wegprofiel te screenen.

Antwerpen Fietsprovincie: meer dan fietsostrades alleen

Met de analysemethodiek ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’ kunnen gemeenten en bovenlokale besturen grensoverschrijdend samenwerken om potentiële fietsroutes te beoordelen. De methodiek is bruikbaar in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Op deze manier willen we onze trekkersrol in het fietsbeleid in Vlaanderen als Antwerpen Fietsprovincie extra in de verf zetten. We leveren naast fietsostrades en de Provinciale Fietsbarometer opnieuw een belangrijk ijkpunt voor het fietsbeleid in de ruime regio.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Op dinsdag 22 maart organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) haar jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid. De 400 congresdeelnemers kozen de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit 3 genomineerden:

  1. Veilig fietsen in gemengd verkeer van de provincie Antwerpen
  2. Carfree Hour van de CFH Denktank
  3. Speelweefselplan van de stad Antwerpen

Het Speelweefselplan van de stad Antwerpen kwam als winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit de bus.

Volgende van de detaillijst