Provincie Antwerpen wint Planningsprijs 2016

publish date
23.12.2016
???module.newsItem.label.themes???

Op donderdag 17 november reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) de zevende ‘Planningsprijs’ uit. De prijs bekroont innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen mocht de prijs in ontvangst nemen voor het project ‘de groene zes’, dat eigenaars en gemeenten met groene kasteeldomeinen begeleidt bij het zoeken naar een nieuwe invulling.

De groene zes

De groene zes omvat de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel, en is een bijzondere regio die heel nauw met elkaar verbonden is. Dankzij het gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen kunnen we voor die gemeenten een aantal specifieke tools aanreiken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Naast de brochure op maat van gemeentebesturen en eigenaars van kasteeldomeinen om hen te begeleiden bij de herontwikkeling van hun domeinen, is er voor ‘de groene zes’ ook een toolkit woonparken voor de groene villawijken. We maken momenteel ook werk van een toolkit hernieuwbare energie en een toolkit bedrijvigheid om met detailhandel werk te maken van kernversterking.

De Planningsprijs is een beloning voor het harde werk. Belangrijk is om het abstracte van ruimtelijke planning concreet te maken op het terrein. Dankzij de ontwikkeling van toolkits bieden we verschillende instrumenten voor betrokkenen om de uitdagingen aan te gaan. Iedereen is vrij te kiezen welk instrument best past bij zijn project of lokaal beleid. We mikken op een klantgericht aanbod.

Gebiedsgericht project

De provincie Antwerpen werkt in verschillende regio’s aan gebiedsgerichte projecten. Voor ‘de groene zes’ ontwikkelde de provincie Antwerpen een methodiek om de eigenaars van grote, groene kasteeldomeinen bij te staan bij het vinden van een nieuwe invulling van hun domein. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het behoud en waar mogelijk de ontsluiting van groen voor de gemeente. Het is slechts één toepassing voor dit gebied, die al op veel bijval kan rekenen.

De jury van de Planningsprijs vond zowel de manier van samenwerking die de provincie Antwerpen met de gemeenten heeft ontwikkeld alsook de toolkits vernieuwend. De coördinerende rol van de provincie en de manier waarop de provincie samenwerking creëerde werd met de prijs bekroond.

'Veilig fietsen in gemengd verkeer' genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
30.03.2016
???module.newsItem.label.themes???

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen haalde 1 van de 3 nominaties binnen met haar project ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De andere genomineerden zijn het project Carfree Hour van de CFH Denktank en het Speelweefselplan van de stad Antwerpen.

100 000 km fietsroutes voor het rapen

De nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een beloning voor de uitwerking van een analysemethodiek voor het inschakelen van bestaande wegen in een groene omgeving. We streven daarbij naar ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De provincie Antwerpen kreeg ondersteuning van het studiebureau Timenco. Een eenvoudig rekenblad brengt de fietsgeschiktheid van een route in kaart. De analyse geeft dan verbetersuggesties die vaak weinig financiële inspanningen vragen, maar die de kwaliteit van de route voor de fietser heel erg verhogen. Met de schakelroutes en alternatieve functionele routes van de provincie Antwerpen geven we de landelijke wegen terug aan het traag verkeer. We verbeteren de veiligheid en het comfort van de fietser door sluipverkeer te weren, aangepaste snelheidsregimes in te voeren en kruispunten en wegprofiel te screenen.

Antwerpen Fietsprovincie: meer dan fietsostrades alleen

Met de analysemethodiek ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’ kunnen gemeenten en bovenlokale besturen grensoverschrijdend samenwerken om potentiële fietsroutes te beoordelen. De methodiek is bruikbaar in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Op deze manier willen we onze trekkersrol in het fietsbeleid in Vlaanderen als Antwerpen Fietsprovincie extra in de verf zetten. We leveren naast fietsostrades en de Provinciale Fietsbarometer opnieuw een belangrijk ijkpunt voor het fietsbeleid in de ruime regio.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Op dinsdag 22 maart organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) haar jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid. De 400 congresdeelnemers kozen de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit 3 genomineerden:

  1. Veilig fietsen in gemengd verkeer van de provincie Antwerpen
  2. Carfree Hour van de CFH Denktank
  3. Speelweefselplan van de stad Antwerpen

Het Speelweefselplan van de stad Antwerpen kwam als winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit de bus.

Studiedag CLP

publish date
10.06.2015
Risico

Stap voor stap zien we de invloed van de Europese CLP-verordening op het terrein.
Sinds 1 juni 2015 werkt de CLP-verordening ook door in de Vlarem-regelgeving, met effecten op onder andere de indelingslijst en de sectorale voorwaarden.
Deze impact werd op 10 juni toegelicht aan milieuambtenaren en milieutoezichthouders.

De info van de studiedag kan je hier downloaden.