Klimaatsubsidie

???module.subsidyItem.label.themes???
thermometer


Voor wie

  • steden en gemeenten in de provincie Antwerpen
  • scholen in de provincie Antwerpen
  • sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie Antwerpen
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met lokale werking in de provincie Antwerpen, als de betrokken steden/gemeenten (minstens 50% van de aangesloten gemeenten) het aangevraagde project steunen bij indiening van het project
  • verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in provincie Antwerpen
  • niet-gouvernementele organisaties met lokale werking in provincie Antwerpen

Voorwaarden

Het project zorgt voor een concrete vermindering van de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Er wordt bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden met volgende criteria:

  • inschatting grootte van de directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project (60 punten)
  • sociaal karakter van het project: bereiken van kansengroepen als (deel)doelpubliek of samenwerking met kansengroepen (20 punten)
  • communicatieplan en aanpak voor het bereiken van het doelpubliek (10 punten)
  • samenwerking met verschillende partners (10 punten)

De eerste drie voorwaarden zijn verplicht, de vierde is optioneel.
Daarnaast zijn er een aantal formele voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Om de vermindering van de broeikasgasuitstoot te berekenen, heeft de provincie Antwerpen een lijst met omzettingsfactoren en een berekeningsmethodiek opgemaakt. De lijst bevat een houvast voor de berekening. Je kunt ze hieronder downloaden.

Bedrag

De subsidie bedraagt max. 80% van het totaal van de uitgaven, met een maximum van 75 000 euro. De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen.

De uitgaven van het project bedragen minstens 10 000 euro.

Geen nieuwe aanvragen meer!

De oproep van de klimaatsubsidie is afgesloten. Voorlopig wordt er geen nieuwe oproep gelanceerd.

Rapporteren over een goedgekeurd dossier

Dossiers goedgekeurd in januari 2017

Mail de evaluatie en eindrapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2017 naar leefmilieu@provincieantwerpen.be. In het reglement staat wat gerapporteerd moet worden.

Dossiers goedgekeurd in januari 2018

Rapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2018 loopt via het digitale subsidieloket. De dossiers worden in het subsidieloket opengesteld vanaf januari 2019.

Vragen

Stuur ze naar leefmilieu@provincieantwerpen.be.

Hieronder vind je een lijst met de meest gestelde vragen:

Documenten

Meer ondersteuning voor jouw klimaatbeleid

Volgende