Welzijn en gezondheid

De Vlaamse overheid heeft beslist dat de provincies vanaf januari 2018 geen persoonsgebonden bevoegdheden meer mogen uitoefenen. Hierdoor vallen een heleboel thema’s zoals ouderenzorg, handicap, palliatieve zorg, opvoedingsondersteuning, … niet meer onder de provinciale taken. We verwijzen je graag door naar de websites/instanties waar je vanaf 2018 terecht kunt voor meer info over: