Welzijn en gezondheid

Hoe doen we dat?

We willen de kwaliteit van het samenleven verbeteren en maatschappelijke participatie stimuleren (met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen).

We werken rond zorg, hulp en preventie. We willen het zorg- en hulpverleningsaanbod (voor kinderen, ouderen, gezinnen, personen met een beperking, personen die het fysiek of mentaal moeilijk hebben) mee uitbouwen. We besteden hierbij ook aandacht aan preventie.

In het  sociaal kompas vind je meer dan 60 indicatoren op gemeentelijk niveau. Deze indicatoren zijn bruikbaar voor omgevingsanalyses en beleidsopvolging. Daarnaast werken we ook thematische studies uit.

In de provinciale sociale kaart vind je een overzicht van gegevens van welzijns- en gezondheidsorganisaties in de provincie Antwerpen.

Verschillende welzijns- en gezondheidsprojecten kregen van ons al financiële en inhoudelijke ondersteuning. Neem snel een kijkje op de kaart om ze te ontdekken. Misschien vind je zo ook wel inspiratie voor je eigen project?
Een overzicht van de provinciale subsidies vind je in het subsidieloket.