Gezondheid

Het PIH zet in op verschillende preventieprojecten.  Het begeleidt grootkeukens op het vlak van hygiëne, het registreert ziekten en neemt maatregelen om de kwaliteit te bewaken van onze omgeving: water, bodem, lucht en geluid.

Het Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole aandoening onderzoekt als erkend screeningscentrum de hielprikjes van alle pasgeborenen op aangeboren afwijkingen.