Lokale ontwikkelstrategieën (Leader)

Leader staat voor ‘Liaison entre actions de développement de l'économie rurale’ en betekent dat lokaal en gebiedsgericht een publiek-private samenwerking tot stand komt, die hun eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) schrijft. Een Leadergebied krijgt op basis van een goedgekeurde LOS een beperkt budget, om projecten te subsidiëren die mee uitvoering geven aan hun LOS.

Onze provincie telt 3 Leadergebieden: Leader Kempen Oost (groene gebied), Leader Kempen Zuid (rode gebied) en Leader MarkAante Kempen + (blauwe gebied). De coördinatie van deze 3 gebieden gebeurt door Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.

Specifieke thema's per gebied 

Elk Leadergebied zet in op 3 thema’s, vanuit een agrarische invalshoek. Elk thema werd verder vertaald in een aantal concrete subdoelstellingen. Deze kun je nalezen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van ieder gebied. Om deze te lezen, klik je op de naam van het Leadergebied.

Leader Kempen Oost Landbouw- en natuureducatie
Streekidentiteit
Plattelandsarmoede
Leader MarkAante Kempen+ Landbouw- en natuureducatie
Open ruimte
Plattelandsarmoede  
Leader Kempen Zuid Agrobiodiversiteit
Streekidentiteit
Plattelandsarmoede

Een Leaderproject indienen

Wil je een Leaderproject indienen? Klik dan op onderstaande link. Hier vind je alle nodige documenten om een goed project te schrijven. Je vindt er ook de contactgegevens van onze Leadercoördinatoren. Contacteer hen om je projectvoorstel te bekijken. Samen maken we jouw project nog beter!