Vrije tijd

Leren

Beleid en diensten

Provinciebestuur

De provincie en haar medewerkers vormen samen een dynamisch streekbestuur dat ten dienste staat van alle inwoners op haar grondgebied. Het is de schakel tussen de gemeentebesturen, de federale en de Europese overheden. De provincie vervult een belangrijke maatschappelijke rol.

Voor lokale ambtenaren