Provinciale Fietsbarometer

4 pijlers

De Provinciale Fietsbarometer bestaat uit 4 pijlers:

  1. De meetfiets (in samenwerking met de Fietsersbond) geeft een duidelijk beeld van de aanwezige fietsinfrastructuur.
  2. Fietstellingen geven inzicht in het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie.
  3. Fietsongevallen geven informatie over fietsgedrag en fietsinfrastructuur.
  4. Enquêtes registreren de ervaringen en het profiel van de fietsers.

De provincie Antwerpen analyseert één voor één alle gemeenten en geeft concrete aanbevelingen. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Maar vaak bieden kleine ingrepen de fietsers meer (fiets)veiligheid en comfort. Voor de (her)aanleg van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur kunnen lokale overheden vanuit het Fietsfonds 100% subsidie krijgen. De provincie Antwerpen betaalt dan 60% en de Vlaamse overheid 40%. Meer info op de webpagina van het Fietsfonds.

Uniek in Europa

Met de Provinciale Fietsbarometer ontwikkelde de provincie Antwerpen een uniek instrument in Europa. De fietsbarometer bundelt informatie over de veiligheid, het comfort en het gebruik van 4000 kilometer fietsroutes. Deze schat aan informatie helpt beslissingen nemen over toekomstige investeringen in fietsinfrastructuur. De provincie Antwerpen analyseert stelselmatig het hele Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF) en stelt de resultaten ter beschikking van de steden en gemeenten.