Leefomgeving

De provincie speelt een cruciale rol in het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden,…

We maken ook werk van een structurele verbetering van onze leefomgeving, op het vlak van natuur en landschap, milieu, klimaat, water en volksgezondheid. We willen dat de huidige en toekomstige generaties op een gezonde en duurzame manier kunnen genieten van alle facetten van de provincie.

Volgens de inwoners van onze provincie is mobiliteit een topprioriteit. De provincie Antwerpen legt vooral de nadruk op haar bovenlokaal fietsbeleid. De fietsostrades beantwoorden de vraag naar betere bereikbaarheid. Het provinciaal mobiliteitsbeleid zet daarnaast ook in op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

 

Lees de nieuwsbrief Antwerpen Fietsprovincie

Subsidies Leefomgeving