Beheer van de waterlopen

Afdeling Beheer
Medewerkers Afdeling Beheer van dienst Integraal Waterbeleid

Te veel kruid of slib in een waterloop remt de afvoer van water. Dat kan tot hinder leiden. Soms moeten we oevers herstellen. Er zijn uitheemse planten die onze eigen soorten verdringen. En ook dieren zoals de brulkikker of de bruine rat zien we niet graag komen.

20 mensen dag in dag uit bezig met de zorg van de waterlopen