Beheer van de waterlopen

Afdeling Beheer
Medewerkers Afdeling Beheer van dienst Integraal Waterbeleid

Waterlopen goed beheren is een uitdaging. Plantengroei, drijfhout en zwerfvuil hinderen de afvoer van water. Ook uitgezakte oevers en slechte oeverherstellingen vormen een probleem. Jaarlijks worden daarom ruimings- en herstellingswerken uitgevoerd.

Daarnaast zijn er dieren en planten die hier niet thuishoren en voor overlast zorgen. Het bestrijden van deze exoten is dan ook een belangrijke taak.

Heb je een vraag of een opmerking over een waterloop? Geef het door aan ons meldpunt!