Beheer van de waterlopen

Het beheer van waterlopen omvat veel meer dan enkel maaien. We herstellen oevers en halen zwerfvuil uit de beek. Schadelijke exoten bestrijden we en waar nodig doen we een slibruiming. De laatste jaren hebben we ook meer werk aan het controleren van beverdammen. Soms moeten we die aanpassen of helemaal afbreken.

Om te verduidelijken hoe we omgaan met dit veelzijdige beheer, schreef de provincie Antwerpen een beleidskader. Daarin staat beschreven hoe we de wetgeving, richtlijnen en doelstellingen samen gieten tot een praktische aanpak.

Heb je een vraag over onze waterlopen of wil je graag iets melden? Laat het ons weten via het meldpunt waterlopen.