Subsidieloket

Welkom bij het subsidieloket van de provincie Antwerpen. Je vindt hier een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden. 

Om een subsidieaanvraag in te dienen, heb je het volgende nodig:

  • een kaartlezer
  • je eID of je itsme-account
  • de pincode van je eID
  • de documenten ‘mandaat’ en/of ‘machtiging’

Hoe ga je te werk?

Meld je aan bij het digitaal subsidieloket via je elektronische identiteitskaart (eID) of je itsme-account. De persoon die de subsidie aanvraagt, moet het mandaat hebben om de aanvraag in te dienen, of gemachtigd zijn om de aanvraag in te dienen. Ofwel ben je rechtstreekse mandaathouder, ofwel ben je door de mandaathouder gemachtigd om een aanvraag in te dienen. Deze twee opties vind je bij de aanvraag terug op het scherm met als titel ‘mandaat’.

Bij elke subsidieaanvraag moet je de documenten ‘mandaat’ en/of ‘machtiging’ bijvoegen. Die documenten moeten gedateerd en ondertekend zijn. We raden dus aan om dit in orde te brengen vooraleer je de subsidie aanvraagt via het loket.

screenshot machtiging subsidieloket

Ben je rechtstreekse mandaathouder, vink dan ‘mandaat’ aan. Je moet enkel het bewijs van je mandaat toevoegen. Dit kunnen bijvoorbeeld ‘de statuten’ van je organisatie zijn waarin je expliciet vermeld staat als bestuurder of gemachtigde. Heb je geen statuten (gemeenten, sommige scholen, ...), dan kan je gebruik maken van het mandaatformulier. Je ondertekent het formulier, scant het in en voegt het bij je aanvraag.

screenshot machtiging subsidieloket

Ben je geen rechtstreekse mandaathouder, vink dan ‘machtiging’ aan. In dat geval moet je twee documenten toevoegen: een bewijs van machtiging én een bewijs van het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging.

Op de subsidies is onderstaande wetgeving van toepassing:

  • de voorwaarden gesteld in de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen
  • het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers
  • het besluit van 24 september 2020 houdende maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis

Bij technische problemen (bv inloggen, opslaan,…):