Provinciale cofinanciering voor Europese projecten

Europese programma’s financieren zelden de volledige projectkost. Projecten die aansluiten bij het provinciaal beleid of er een aanzienlijke meerwaarde voor bieden, komen in aanmerking voor cofinanciering. Op die manier moedigt het provinciebestuur de uitvoering van Europese projecten aan.  Zo krijgen projecten sneller hun financieringsplan rond én neemt het aantal projecten dat Europese steun aanvraagt of ontvangt in de provincie Antwerpen toe. 

Banner site
Provinciale cofinanciering