Skip to main content

Lokale besturen

Grondig en doordacht zetten we onze toekomstvisie om in plannen. Plannen om mens, milieu en maatschappij duurzaam vooruit te helpen. We steken onze hand uit naar lokale besturen om samen stappen vooruit te zetten. Meer dan ooit is onze provincie wat we er samen van maken. 

Mobiliteit, ruimtelijke planning en gebiedsprogramma's

Economie, dorpen, streken, wonen, onderwijs en toerisme

Klimaat en energie, milieu, water, natuur en landschap