Overzicht machtigingen en protocollen

Protocollen

Het AVG-decreet van 8 juni 2018 voorziet in de verplichting tot het opmaken van een protocol voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid.

Het principe is dat tussen de betrokken verwerkingsverantwoordelijken een protocol wordt gesloten over een elektronische mededeling van persoonsgegevens waarin een aantal zaken worden vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) wordt voldaan.

Machtigingen

Provincie Antwerpen beschikt over machtigingen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Hoe de bescherming van jouw gegevens wettelijk geregeld is, vind je in de machtigingen en protocollen. Je kan de documenten bekijken en downloaden.