Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Antwerpen, haar autonome provinciebedrijven (APBs) en externe verzelfstandigde agentschappen (EVAPs) streven ernaar hun websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op volgende websites:

 • provincieantwerpen.be
 • arboretumkalmthout.be
 • avantonderwijs.be
 • campusvesta.be
 • cathyberx.be
 • cvovitant.be
 • denekker.be
 • deschorre.be
 • havencentrum.be
 • instrumentenbouw.be
 • kasteeldursel.be
 • lilsebergen.be
 • pitostabroek.be
 • piva.be
 • ptsboom.be
 • ptsmechelen.be
 • zilvermeer.be

1. Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan bepaalde criteria is voldaan.

Alle pagina’s van de website worden voortdurend gescreend op de WCAG 2.1-richtlijnen met technologie van het platform SiteImprove. Momenteel behalen wij een gemiddelde score van om en bij 70%. Via consultatie met experten halen wij bijkomend op wat niet met automatische screening kan worden vastgesteld. Voor nieuwe ontwikkelingen gebruiken wij enkel nog WCAG 2.1-compatibele componenten en patronen aangeboden door onze applicatiepartners.

 

2. Niet-toegankelijke inhoud

Niet-naleving van het bestuursdecreet

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen.

Info en relaties (1.3.1)

Semantische opmaak via koppen (<h1>)

Wanneer gerelateerde pagina’s, nieuwsberichten, evenementen en andere gelijksoortige inhoudstypes als lijst worden getoond op een andere pagina, wordt er momenteel steeds gebruik gemaakt van een H1-tag om de titel weer te geven. Wij trachten in de komende maanden een correcte cascadering van headings, in lijn met hun semantische waarde, door te voeren.

Regions en landmarks

Wanneer artikels of andere elementen als lijst onder elkaar getoond worden, wordt de naamgeving van het individuele lijstitem nog niet correct vertaald naar semantische attributen. Ook wanneer er meerdere collecties onder elkaar getoond worden is dit het geval (bijvoorbeeld een blok met kalenderitems, gevolgd door een blok met nieuws). Wij trachten in de komende maanden ervoor te zorgen dat landmarks uniek geïdentificeerd kunnen worden.

Het zijmenu bevat een aantal navigatie-elementen die nog specifieker moeten worden geïdentificeerd. Wij analyseren dit probleem momenteel verder en zullen voor nieuwe ontwikkelingen mogelijk overschakelen naar een andere, eenvoudigere navigatiestructuur die meer in lijn is met de volgorde van de componenten in de broncode.

Benadrukte of speciale tekst 

Wij blokkeren momenteel het gebruik van puur visuele, niet-semantische opmaaktags. Wij kiezen ervoor om pagina’s uit het verleden momenteel niet retroactief aan te passen (zie onderdeel ‘onevenredige last’).

 

Betekenisvolle volgorde (1.3.2)

Wij werken momenteel aan een oplossing om de manier waarop men via het toetsenbord de site kan navigeren verbetert en trachten dit in het eerste of tweede kwartaal van 2021 te kunnen publiceren.

 

Doel van link (2.4.4)

Op bepaalde pagina’s zijn links met dezelfde tekst aanwezig, hetzij veroorzaakt door tags die herhaald worden in het filterpaneel, hetzij door meerdere verwijzingen naar sociale media. We trachten beide problematieken weg te halen in de komende maanden.

 

Kleurcontrast (1.4.3)

Op bepaalde plaatsen is het kleurcontract onvoldoende, waaronder op pagina’s met een filterpaneel en in bepaalde tabellen met specificaties. Dit wordt momenteel verholpen.

 

Onevenredige last

De provincie heeft een aantal bevoegdheden waarbinnen zij PDF-bestanden met ruimtelijke plannen publiceert op haar website. Deze documenten kunnen niet toegankelijk worden gemaakt. Hiervoor kun je het best contact opnemen met de dienst vermeld op de pagina. Voor PDF-bestanden met besluiten of andere beleidsinformatie zullen we in het kader van open data en WCAG overschakelen naar semantisch correcte HTML-pagina’s.

Indien relevant toont de provincie soms webinars als filmpjes op haar websites. Doordat die vaak erg lang duren en het ondertitelen ervan dan een onevenredige last is, worden die in de meeste gevallen niet standaard ondertiteld. Wie de ondertitelde versie toch wil hebben, kan die steeds opvragen via de contactgegevens op die pagina, ofwel via een mailtje naar communicatie@provincieantwerpen.be. Wij bezorgen dan zo snel mogelijk de ondertitelde versie.

De provincie heeft via automatische monitoring inzicht in welke pagina’s niet vaak meer bezocht worden en kiest er in bepaalde gevallen voor – indien het een inhoudelijk probleem met de tekst betreft - geen retroactieve aanpassing van inhoud te doen.

 

3. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld en voor het laatst herzien op 22/09/2020.

 

4. Feedback en contactgegevens

Indien je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de voornoemde websites of over deze toegankelijkheidsverklaring kunt u contact opnemen met de communicatiedienst via e-mail naar communicatie@provincieantwerpen.be

 

5. Handhavingsprocedure

Indien je niet tevreden bent met het antwoord van de communicatiedienst dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de griffie van de provincie.