Werken bij de provincie

Wie zijn wij?

Als streekbestuur werkt de provincie Antwerpen voor alle inwoners op haar grondgebied. Ze is bovendien de schakel tussen de gemeentebesturen (bv. met de fietsostrades), de federale en de Europese overheden.

Met meer dan 80 verschillende diensten en instellingen stelt de provincie Antwerpen verschillende specialisten tewerk: laboranten, stielmannen, administratief medewerkers, architecten, ingenieurs, … De kans is groot dat er een job is die bij jou past.

In je dagelijkse leven ontmoet je ‘de provincie’ vaker dan je denkt. Je kent vast onze groendomeinen (bv. Het Zilvermeer, De Nekker, De Schorre) of onze provinciale scholen (bv. PIVA).

Andere diensten werken achter de schermen, zoals de dienst Integraal Waterbeleid die onze waterlopen onderhoudt.

Elke dienst heeft zijn eigen takenpakket maar we werken samen om van de provincie Antwerpen een fijne plek te maken om te werken en te leven.

Verhalen van collega's