Arbeidsvoorwaarden

In de rechtspositieregeling (zie bijlage hieronder) lees je de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle provinciale medewerkers. Het is een opsomming van onze rechten en plichten.

Een deontologische code (zie bijlage) concretiseert deze en vult ze aan. Ze formuleert in algemene termen de waarden die het bestuur belangrijk vindt. Zij nodigt ons uit om kritisch na te denken over ons gedrag en vormt zo een leidraad die kan helpen om ons gedrag in concrete situaties af te stemmen op de waarden die het bestuur uitdraagt.

Een deontologische code geeft daarnaast aan hoe het bestuur en wijzelf op de werkvloer omgaan met deontologie in het algemeen en met de toepassing van onze waarden in het bijzonder.