Ruimte

In onze maatschappij vinden de meest diverse activiteiten plaats, zoals wonen, werken, zich verplaatsen, sporten, ontspannen, natuur en erfgoed beheren, ... Voor al die activiteiten hebben we een geschikte locatie nodig. Hoe geschikt een locatie is, hangt af van de activiteit zelf maar ook van de ligging en het uitzicht van die locatie.

Goede ruimtelijke ordening schept een duurzaam evenwicht tussen alle verschillende activiteiten en facetten. Als bovenlokale overheid speelt de provincie Antwerpen daar een cruciale rol in.