Wonen in de provincie Antwerpen

Het provinciebestuur Antwerpen neemt een innoverende en verbindende rol op om dit basisrecht te realiseren. Vanuit onze bijzondere positie bieden we alle actoren op de woonmarkt zowel ondersteuning als kansen om te experimenteren. 

De richtinggevende principes voor de nieuwe provinciale woonvisie, goedgekeurd in juni 2020, zijn:

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

We streven naar een diversiteit van woningtypes en eigendomsformules gericht op een toename van het betaalbaar woonaanbod. Hierbij is bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. 

Duurzaamheid en circulariteit

We kiezen er resoluut voor dat woningen volgens circulaire principes gebouwd zijn. Elk materiaal is composteerbaar of opnieuw te gebruiken. Op die manier kunnen ook de komende generaties kwaliteitsvol wonen in onze provincie.

Mobiliteit en diversiteit

We streven naar een aanbod van woningen dat voorziet in de noden van een diversiteit aan bewoners en verschillende huishoudtypes in elke kern. Mensen die ouder worden of van wie de huishoudsamenstelling verandert moeten een woning in de buurt vinden die voldoet aan hun wensen en behoeften.

Veerkracht en gezondheid

Wij kiezen er voluit voor om mensen te laten wonen in een omgeving waar ze op een gemakkelijke manier in contact kunnen komen met anderen en waar ze vlot een verbinding kunnen maken met de samenleving. Deze buurten stimuleren persoonlijk contact, zijn economisch bruisend en voorzien van alle nodige voorzieningen en bieden een gezonde leefomgeving.

Lees de volledige tekst van de visie: 

Individuele subsidie voor advies en begeleiding van woningaanpassingen

De dienst Wonen komt financieel tegemoet in de betaling van de advies- en begeleidingskosten voor een woningaanpassing. Meer info vind je op onze website.

Kalender