Publicaties

Woonbegeleiding

Het team Wonen van de provincie Antwerpen deed eind 2014 een oproep naar vernieuwende projecten voor woonbegeleiding op de sociale en de private woonmarkt. We ondersteunen hiermee kleinschalige initiatieven die op een creatieve manier omgaan met het concept woonbegeleiding. Ze pakken het anders aan, leggen vernieuwende accenten leggen of plaatsen woonbegeleiding in een andere context.

De 9 geselecteerde projecten leerden de afgelopen jaren van elkaars ervaringen in ons Lerend Netwerk Woonbegeleiding, en presenteerden de resultaten als inspiratiebron voor andere woonactoren op de studienamiddag Woonrecht versus Woonklaar op 30 maart 2017. In het kader van deze studiemiddag formuleerden we ook aanbevelingen voor beleidsmakers.

Druk op de rode knop "downloads" onderaan dit bericht, en ontdek verschillende documenten van de studienamiddag:

  • De presentatie van de hele namiddag met daarin alle sprekers tijdens het plenum, de aparte workshops en de 15 beleidsaanbevelingen, op pagina 155 en 156
  • De uitgeschreven tekst van de 15 beleidsaanbevelingen
  • Enkele in de verschillende projecten ontwikkelde methodieken/visiedocumenten
  • De syllabus ‘Omgaan met patiënten met een Psychische Kwetsbaarheid’ van het project Huurders met een Psychosociale Kwetsbaarheid
  • De analyse van de woonnood van Dak- en Thuislozen in de Stad Antwerpen en het eindverslag van het project van het Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen met vroegtijdige woonbegeleiding, beiden door CAW Antwerpen
  • De visietekst over Dak- en thuisloosheid van het CAW
  • Het draaiboek en de vormingsbundel van het project Wooncoaches over de vorming van vrijwilligers bij woonbegeleiding
  • Het draaiboek van de Woonstage
  • Het eindverslag van het Project Woonbegeleiding en Netwerktafels voor de Roma-Woonwagenbewoners in Mortsel

Ziezo! Handig boekje voor huurders

Mijn raam is kapot, mijn boiler maakt een raar geluid, het huis heeft dringend een verfbeurt nodig, … maar wie moet dit in orde maken én wie gaat dat betalen? Sociale huurders zitten vaak met vragen over de herstellingen en het onderhoud van hun woning. We hebben het antwoord op al deze vragen gebundeld in het handig boekje 'Ziezo'.

Je kunt deze publicatie downloaden of bestellen via het bestelformulier. We sturen ze dan op per post. Wanneer je meer dan 20 brochures bestelt op jaarbasis, betaal je 0,55 € per stuk. Vul dan zeker het ondernemingsnummer van je organisatie in. Grote bestellingen moet je ophalen in het provinciehuis in Antwerpen. Klik hier voor de bereikbaarheidsinfo. Maak een afspraak voor afhaling op wonen@provincieantwerpen.be

Woningdelen, een goed idee!

Samenhuizen vzw maakte in opdracht van de provincie Antwerpen een brochure over woningdelen voor lokale besturen. In de brochure vinden ze tips en informatie over hoe ze gemeenschappelijk wonen mogelijk kunnen maken binnen het huidige wetgevende kader.

Gemeenschapshuizen en woongroepen komen meer en meer voor. Het concept is populair bij jonge mensen om sociale en financiële redenen. Ook steeds meer alleenstaande ouders en senioren voelen zich aangetrokken tot het idee omdat dit meer ondersteuning en opvangmogelijkheden biedt. Kortom, het delen van huizen zit in de lift.

Helaas zijn er nog knelpunten die deze woonvorm bemoeilijken. Denk maar aan problemen in verband met inschrijvingen in de gemeente, vervangingsinkomens, fiscaliteit en premiestelsels die niet toegankelijk zijn voor bewoners van woongroepen. Zowel onze sociale, juridische als financiële wetgeving blijken regelmatig onverwachte (en ongewenste) gevolgen te hebben voor samenhuizers. Ook richtlijnen op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit staan samenhuizen soms in de weg.

Omwille van verschillende maatschappelijke trends is het zinvol om alternatieve woonvormen een plaats te geven naast het reguliere woonaanbod. Dit biedt kansen om meer mensen een betaalbare en kwalitatieve huisvesting te bieden en het bestaande woonpatrimonium beter te benutten. Met een subsidie van een kleine 30.000 euro maakte Samenhuizen vzw in opdracht van de provincie Antwerpen een studie met good practices. Op die manier willen ze lokale besturen inspireren en stimuleren om ermee aan de slag te gaan.

De meest recente versie van de studie kun je downloaden via deze website.

Wegwijs in lokaal woonbeleid

Hoe geef je vorm aan een (inter)gemeentelijk woonbeleid? Het antwoord vind je in het ‘Draaiboek lokaal woonbeleid: een theoretische beschrijving van de methodiek en de randvoorwaarden om tot een goed lokaal beleid te komen’. Je kunt het draaiboek bestellen bij uitgeverij Politeia, Kolenmarkt 7, 1000 Brussel.

Maar theorie moet je ook kunnen omzetten in de praktijk. Daarom maakten we een ‘Handleiding lokaal woonbeleid’, waarvan al zes brochures verschenen. De brochures bevatten verschillende praktijkvoorbeelden. Je kunt ze hier downloaden (copyright: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap - afdeling Woonbeleid).