Doortrekkersterreinen in de provincie

Het terrein is exclusief bedoeld voor woonwagenbewoners. Na Gent, Kortrijk en Asse is dit het vierde terrein in Vlaanderen dat speciaal voor hen wordt aangelegd. Deze woonwagenbewoners behoren tot ons cultureel erfgoed. Het is een officieel erkende woonvorm. De aanleg van het doortrekkersterrein wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid.

De bewoners verblijven maximaal 21 dagen op het terrein, voor ze weer verder trekken. Er zijn 5 clusters voorzien voor in totaal 25 gezinnen. De gebruikers moeten vooraf reserveren en zich registreren. Ze betalen huurgeld en een waarborg voor hun verblijf en vergoeden ook de kosten voor sanitair en elektriciteit.

De provincie Antwerpen heeft twee terreinbeheerders aangesteld voor het doortrekkersterrein. Samen met de lokale besturen, welzijnscentra, huisartsen en scholen in de buurt is een sociaal netwerk uitgebouwd om het tijdelijke verblijf van de bewoners te begeleiden. Er is een polyvalent lokaaltje voorzien waarin diverse activiteiten ontplooid kunnen worden, bijv. onderwijs voor de kinderen.

Lagere bezettingsgraad tijdens covid-19

Omwille van covid-19 wordt opgestart met een lagere bezettingsgraad van maximaal 15 in plaats van 25 gezinnen. De terreinbeheerders zullen er ook op toezien dat er voldoende afstand wordt bewaard en dat er voldoende ontsmet wordt. Er is een specifiek coronadraaiboek opgesteld voor het doortrekkersterrein, in overleg met de preventiedienst van de provincie Antwerpen en Zorg en Gezondheid Vlaanderen.

Een standplaats reserveren?

Je kunt tussen 9 en 17 uur telefonisch een standplaats reserveren bij één van de terreinbeheerders Nadia Al-Ali of Mieke Mertens op het GSM-nummer: 0478 26 98 82.

De reservatie is pas definitief na registratie van alle reizigers, een betaling van de waarborg en een voorafbetaling. 
Kom je graag op voorhand een kijkje nemen? Dit kan na een telefonische afspraak met één van de terreinbeheerders.

Kosten

We vragen een waarborg van 50 euro en een voorafbetaling van 150 euro.
De dagvergoeding per woonwagen bedraagt 6 euro, elektriciteit en water worden aangerekend volgens verbruik.