WOAW 2024

Inhoudelijk moeten die ideeën aansluiten bij minstens twee van de vier richtinggevende thema’s uit de provinciale beleidsnota Wonen (duurzaamheid & circulariteit, veerkracht & gezondheid, beschikbaarheid & betaalbaarheid, verhuismobiliteit & diversiteit van het woonaanbod, beschikbaarheid & betaalbaarheid).

De laureaat van de WOAW krijgt inhoudelijke ondersteuning van de provincie en een startbudget van 5.000 euro om het idee verder te ontwikkelen tot een concreet concept. Na een jaar wordt dat officieel voorgesteld aan beleidsmakers en professionele woonactoren, die er dan mee aan de slag kunnen gaan.

Wie kan een project indienen?

 • Laatstejaarsstudenten hoger onderwijs;
 • Afgestudeerde ontwerpers, onderzoekers, ondernemers jonger dan 35 jaar.

Pitch jouw idee!

Vertel ons op maximaal 2 A4’s waarom jouw idee zo innovatief is en waarom het onmisbaar is om de hedendaagse woonuitdagingen aan te pakken.

Kortom: hoe maakt jouw innovatie het verschil?

Vermeld zeker:

 • de omschrijving van het probleem
 • de beschrijving van het idee/project
 • een beknopt stappenplan
 • mogelijke partners die bij de uitwerking worden betrokken
 • het eindproduct

Betrek minstens twee van de vier principes van het provinciaal woonbeleid in je idee: 

 • duurzaamheid en circulariteit
 • veerkracht en gezondheid
 • mobiliteit en diversiteit
 • beschikbaarheid en betaalbaarheid

Graag meer info over het provinciaal woonbeleid en over de principes? Kijk op deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie houdt rekening met drie criteria:

 • de relevantie van het onderwerp
 • de meerwaarde van het idee
 • de kwaliteit van de pitch

Vervolgtraject

Gedurende je onderzoek kun je terecht bij de commissie voor advies en begeleiding op maat. Je rapporteert op regelmatige tijdstippen over de vooruitgang van je onderzoek. Na een jaar stel je de resultaten van je onderzoek voor aan een jury van de provincie Antwerpen. Later zal je je eindproduct ook voorstellen aan een breed publiek. De bedoeling is om woonactoren en beleidsmakers te inspireren om hun woonbeleid verder vorm te geven.
Jouw eindproduct blijft altijd beschikbaar.

Indiendatum WOAW 2024

Vrijdag 11 oktober 2024 via deze link.

Winnaars voorbije jaren

WOAW 2023

In 2023 ging de WOAW naar bachelorstudente Eva O'Connor. Eva onderzoekt in haar bachelorproef ‘samenhuizen’ hoe een bestaand industrieel gebouw kan worden omgevormd tot een duurzaam en betaalbaar wooncollectief, want idealiter produceren we in de huidige tijd niets meer bij. In haar ontwerp voor een oude garage in Borgerhout geeft Eva de site een circulaire en duurzame invulling, waarbij een deel van het bouwvolume plaatsmaakt voor groene daktuinen. Ook wordt er bekeken of er ruimte is voor economische activiteiten. Dit heeft een positieve impact op zowel de stad als haar bewoners. Het ontwerp stimuleert diversiteit door bewonersgroepen met verschillende achtergronden te combineren. Een deeleconomie zal worden ingezet om de kosten te drukken en meer middelen toegankelijk te maken voor iedereen. 

In haar onderzoek bestudeert Eva de verdeling tussen openbare en privéruimtes grondig. Ze kijkt specifiek naar welke functies nog meer met anderen kunnen worden gedeeld. Door deze aanpak kun je op elk moment kiezen of je wel of niet deel wilt uitmaken van een groep, en ontstaan verschillende soorten ruimtes, variërend van gedeelde ruimtes tot halfopen en semi-prive-gebieden tot privéruimtes. Het doel is om de principes van haar onderzoek om te zetten in theoretische modellen die als handige gids kunnen dienen bij het herbestemmen van industrieel patrimonium naar collectieve woonprojecten.

Site voor & na

WOAW 2022

In 2022 ging de WOAW naar ‘Neues Bauen, Anno 2023’, een concept van het jong ontwerperstrio Rune Degryse, Cassandra Van Peer en Pieter-Jan Lerno.

Het winnende ontwerperstrio vindt dat woonkwaliteit niet enkel wordt bepaald door het aantal vierkante meters, de bemeubelbaarheid of de functionele indeling. Zij vertrekken van een duplex cascomodule met kamerhoge gevelramen. De module meet 6,5 op 6,5 meter en heeft een hoogte van 5,2 meter. Door deze hoogte kan het aantal bruikbare vierkante meters gelijk zijn aan een conventioneel appartement met twee slaapkamers. De duplexen kunnen worden ingezet in verschillende projecten, van nieuwe woonontwikkelingen tot door sloop bedreigd patrimonium. De indeling van het interieur wordt bepaald door circulaire bouwelementen die naargelang de veranderende noden van de bewoner(s) kunnen worden toegevoegd of weggenomen. Zo kan de woonunit een grote diversiteit aan typologieën aannemen, gaande van een functionele duplex tot een ruimtelijke loft.

Concept WOAW 2022

Nog een vraag?