Sociale Huisvesting

Studie UHasselt ‘Naar een brede sociale woonorganisatie in de provincie Antwerpen’

Voor 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK) samensmelten om te komen tot slechts één actor per gemeente. Dat is zo beslist door de Vlaamse overheid. Als intermediair bestuursniveau heeft de provincie Antwerpen op vraag van een aantal lokale besturen en woonactoren getracht om hen bij deze uitdaging te ondersteunen.

De provincie Antwerpen gaf daarom aan het team van professor Van Garsse aan de Universiteit Hasselt de opdracht tot een kortlopende studie met als onderzoeksvraag “Op welke manier(en) kunnen de woonactoren binnen het domein van sociale huur hun samenwerking en integratie in de Provincie Antwerpen verder operationaliseren gegeven de lopende trajecten?”. Het opzet was tweeledig: handvaten aanreiken om de verdere samenwerking en integratie van de woonmaatschappijen te faciliteren in de provincie Antwerpen, én de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot doordachte werkingsgebieden.

Er worden in dit document wetenschappelijk onderbouwde argumenten aangereikt die mee richting kunnen geven aan dit proces. De studie bevat ook een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomstige werkingsgebieden.

Het resultaat van deze oefening – het onderzoeksrapport - vind je hieronder, samen met opnames van de twee webinars hierover. 

Voor verdere vragen kun je terecht bij de Dienst Wonen van de provincie Antwerpen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Project Wonen met kansen

Tijdelijke bezetting bij sociale leegstand

In woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen is er soms renovatie- of andere tijdelijke leegstand. Het project Wonen met kansen staat voor tijdelijke huisvesting van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in deze tijdelijke leegstaande panden.

De bewoners leren tijdens hun tijdelijk verblijf bovendien woonvaardigheden aan in een extensief begeleidings- en activeringstraject. Hierbij is er samenwerking met lokale partners, waaronder de CAW’s, OCMW’s en andere sociale organisaties.

Dit project is van start gegaan voorjaar 2018, zit nog in de opstartfase en loopt over een periode van 3 jaar. Momenteel wordt gezocht naar de eerste concrete huisvestingsmogelijkheden. Na afloop van de projectperiode zou een blauwdruk moeten ontwikkeld zijn, een formule die kan aangeboden worden aan de SHM’s om zelf aan de slag te gaan met de techniek van tijdelijke bezetting,

Het project loopt in samenwerking met de beide instituten voor Samenlevingsopbouw Antwerpen, Provincie en Stad.

Meer info over het project vind je op de website van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie

Sociale Verhuurkantoren in beeld