Bewonersparticipatie in de sociale huisvesting

Bewonersparticipatie

De provincie Antwerpen deed in 2016 een oproep aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) om projecten voor bewonersparticipatie in de sociale huisvesting in te dienen. In de vorige ronde van de visitatiecommissie was de werking van de sociale diensten en bewonersparticipatie immers een veelgehoorde opmerking. Een financiële en inhoudelijke impuls aan die SHM’s die ook zelf wilden investeren in bewonersparticipatie bleek noodzakelijk.

7 SHM’s dienden een project in, ze werden bij hun bewonersparticipatietraject begeleid door een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie of Stad. Tijdens de looptijd van deze projecten was hierover ook een Lerend Netwerk actief, om ervaring, expertise en knowhow uit te wisselen, of inspirerende sprekers uit te nodigen.

Theorie, praktijkkader en inspiratiebundels

Vrijwilligerswerking

Enkele sjablonen en voorbeelden

Meer informatie over de nog lopende projecten voor bewonersparticipatie vind je op beide sites van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie en Stad.

 

Meer informatie: Joris Bossaerts, beleidsmedewerker Woonbeleid, joris.bossaerts@provincieantwerpen.be, 03 204 56 58.