GeWOONtebreker

Logo gewoontebreker

geWOONtebreker, dat is...

‘geWOONtebreker’ is een traject waarin de provincie Antwerpen samen met lokale beleidsmakers, ambtelijke diensten en inwoners op zoek gaat naar antwoorden voor de woonuitdagingen van morgen. geWOONtebreker is een participatief veranderingsproces waarin een duurzame gedragsverandering op vlak van wonen op gang wordt gebracht. Samen met alle betrokkenen stellen we het geijkte woonbeeld in vraag en definiëren we de bouwstenen om tot een ander duurzaam en toekomstgericht lokaal woonbeleid te komen.

Geïnteresseerd om in je gemeente een traject op te starten?
Vraag een infobrochure aan of contacteer het team wonen om je idee te bespreken.
T: 03 240 56 15
E: wonen@provincieantwerpen.be
 

Elk traject omvat twee fasen :

  • Voorbereiding: definiëren van de woonuitdaging(en) waar je als lokaal bestuur voor staat en bepalen welke veranderingen je in je gemeente tot stand wilt brengen (scopebepaling). Tijdens de voorbereiding brengen we de stakeholders in kaart en tekenen we de grote processtappen uit.
  • Actie: als lokaal bestuur ga je samen met je inwoners in gesprek, experimenteert, ervaart… Doel is om samen het woonbeeld te hertekenen en een mentaliteitswijziging rond wonen op gang te brengen. In deze fase wordt in de begeleiding ook veel aandacht besteed aan de juiste communicatie (zowel intern als extern).

De provincie Antwerpen ondersteunt lokale besturen in geWOONtebreker via een individuele startbegeleiding, op maat van het lokale bestuur. Deze intensievere startbegeleiding resulteert in een scherpe vraag en een traject op maat. Daarnaast creërt de provincie een gezamenlijke leersetting (de studio) waarin lokale besturen in groep rond specifieke thema’s begeleid worden, expertise uitwisselen en hun trajectplan verder vormgeven.

Inspiratie nodig? Een blik op de piloottrajecten 2017-2018

We hebben het geWOON gedaan met 4 gemeenten. Samen met de provincie Antwerpen en Kamp C bogen Malle, Nijlen, Wijnegem en Westerlo zich in 2017 over hun woonuitdagingen. Bewoners, ambassadeurs, experten én de lokale besturen onderzochten deze thema’s:

 
  • Hoe kunnen we onze open ruimte behouden en zelfs vergroten? Hoe kunnen we denser wonen in goed gelegen woongebieden en de kwaliteiten van het landelijk wonen versterken?
  • Zorgzaam ouder worden
    Hoe kunnen we wonen en zorg herdenken en zo de toegang tot zorg beter bereikbaar maken voor ouderen? Brengen we zorg tot bij de mensen of net omgekeerd?
  • Hoe krijgen we inwoners op de fiets voor kortere afstanden en wat zijn daarvan de voordelen voor hen en de gemeente? Welke aanpassingen in ons wonen zijn daarvoor nodig?
  • Hoe transformeren we een bestaande woonomgeving naar een aantrekkelijke, kindvriendelijke leef- en woonomgeving met behoud van de eigenheid?