Gewoontebreker

Logo gewoontebreker

geWOONtebreker, dat is...

…. gemeenten en hun inwoners samen op een creatieve en dynamische manier doen nadenken en handelen voor een toekomstgerichte woon-en leefomgeving.

…een eerste stap om een antwoord te bieden op de WOON uitdagingen.

We hebben het geWOON gedaan met 4 gemeenten. Samen met de provincie Antwerpen en Kamp C buigden Malle, Nijlen, Wijnegem en Westerlo zich het afgelopen jaar over deze en andere vragen. Bewoners, ambassadeurs en experten onderzoeken deze thema’s:

  • Hoe kunnen we onze open ruimte behouden en zelfs vergroten? Hoe kunnen we denser wonen in goed gelegen woongebieden en de kwaliteiten van het landelijk wonen versterken?
  • Zorgzaam ouder worden
    Hoe kunnen we wonen en zorg herdenken en zo de toegang tot zorg beter bereikbaar maken voor ouderen? Brengen we zorg tot bij de mensen of net omgekeerd?
  • Hoe krijgen we je bijvoorbeeld op de fiets voor kortere afstanden en wat zijn daarvan de voordelen voor jou en je gemeente? Welke aanpassingen in ons wonen zijn daarvoor nodig?
  • Hoe transformeren we een bestaande woonomgeving naar een aantrekkelijke, kindvriendelijke leef- en woonomgeving met behoud van de eigenheid?

Terwijl jij dit leest schrijven wij enthousiast aan onze inspiratiegids. Een bundeling van: de ervaringen uit de piloottrajecten (goede en minder goede), tips en tricks van de gemeenten en experten, handvaten om je eigen geWOONtebreker verhaal te schrijven. In afwachting hiervan kan je wel al lezen hoe het de 4 gemeenten het afgelopen jaar is vergaan. Kijk onder aan de pagina voor de trajecten per gemeente.