Neteland

De uitdaging

De uitdaging was tweeledig. We wilden de samenwerking tussen de 5 gemeenten versterken én duurzaam maken op vlak van wonen & ruimte. Daarnaast wilden we ook de beleving en verbinding in het Neteland verstevigen: de natuur – groen én blauw - verbindt mensen en plekken met elkaar. Hoe kunnen we deze groenblauwe functie voelbaar maken tot in elke woonkern waar het aangenaam (be)leven is? En op welke manier kan dit tegelijk onze woonkernen meer klimaatrobuust maken?

Het resultaat

Over de beleidsdomeinen en gemeentegrenzen heen ontwikkelden we een gezamenlijke visie voor een leefbaarder én klimaatrobuuster Neteland. Dit resulteerde in een ambitiehandboek met strategieën en maatregelen voor het vergroenen en verblauwen van zowel individuele als collectieve bouwprojecten

Slotevent

Op 11 december vond het slotevent van dit gewoontebrekertraject plaats in 'T Schaliken in Herentals.

De aanwezigen kwamen meer te weten over het begeleidingstraject van de provincie Antwerpen, kregen inkijk in het ambitiehandboek en konden meteen in de praktijk duiken met de andere aanwezigen.

Wil je de presentaties nog eens doornemen? Je kunt ze hieronder downloaden.