Leefbare woonomgeving

Mensen wonen in een huis dat staat in een wijk, een dorp, een stad. Hoe zorgen we er als provincie voor dat iedereen in een aangename woonomgeving leeft? Met meer mensen op minder ruimte, zodat we meer open ruimte behouden. Met voldoende voorzieningen. Woonkernen die makkelijk bereikbaar zijn. Waar mensen kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. Waar er voldoende groen is.

Dit vraagt om een geïntegreerd beleid, dat we samen met andere teams en diensten binnen de provincie Antwerpen voeren:

  • Detailhandelsbeleid: met aandacht voor kernversterking, basisaanbod voor leefbare gemeenschappen, een klare kijk op het detailhandelsbeleid van je gemeente. Lees verder...
  • Dorpenbeleid: hoe maak je je dorp veerkrachtiger? Lees verder...
  • Zorg in het dorp: hoe zorgen we voor voldoende zorgaanbod in de dorpen? Lees verder...
  • Mobiliteit: fietsbeleid en bovenlokaal mobiliteitsbeleid. Lees verder...
  • Trage wegen: uitbouw van openbare wegen zonder gemotoriseerd vervoer. Lees verder...
  • Groen: groen verhoogt de levenskwaliteit. Lees verder...
  • Kwalitatieve verdichting: de ontwerpversie van de nieuwe Nota Ruimte van de provincie Antwerpen pleit voor dichter bij elkaar wonen, zonder verlies aan levenskwaliteit. Lees verder...