Trage wegen

Studiedag trage wegen buurtwegen provincie antwerpen

Alle trage wegen samen vormen een leuk en veilig netwerk. Maar om goed te kunnen beslissen over één schakeltje, moet je eerst het hele netwerk kennen. Als provincie helpen we steden en gemeenten om een goed tragewegenbeleid uit te bouwen. Dat doen we door te zorgen voor juiste informatie en te helpen bij vragen. We werken samen om ervoor te zorgen dat de inventarisaties allemaal op dezelfde manier gebeuren. Zo vormen alle tragen wegen één groot netwerk, niet alleen binnen één deelgemeente, maar ook over de gemeentegrenzen heen.

Trage wegen na 1 september 2019

Vanaf 1 september 2019 veranderde er heel wat rond trage wegen. Gemeenten mogen nu zelf beslissen over het verleggen of afschaffen van buurtwegen. De trage wegen die beheerd worden door de gemeente worden nu ook gemeentewegen en krijgen zo hetzelfde belang als de gewone straten. Alle informatie over dat nieuwe decreet vind je terug op de website van de Vlaamse overheid

Meer informatie over de invloed van het gemeentewegendecreet op de rol van de provincie, lees je hier.

Kwaliteitslabels