Wat?

Trage weg in Vorselaar/Lille

Een trage weg is een openbare weg die hoofdzakelijk gebruikt wordt door niet-gemotoriseerd verkeer. Als een weg in de atlas der buurtwegen van 1841 stond was ze juridisch beschermd door de wet op de buurtwegen. 

Maar vanaf 1 september 2019 is de atlas der buurtwegen op pensioen. Alle trage wegen die door de gemeente worden beheerd zijn vanaf dan gemeentewegen en vallen onder het nieuwe Vlaamse decreet op de gemeentewegen. Ze krijgen zo hetzelfde belang als de gewone straten. Dit betekent dat ze openbaar domein zijn, en dus voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

De gemeente beslist nu dus zelf over het afschaffen of verplaatsen van een gemeenteweg. De gemeente kan ook beleidsplannen en rooilijnplannen voor alle bestaande trage wegen opmaken. Alle informatie is terug te vinden op deze website van Vlaanderen

Op deze pagina lees je meer over buurt- en voetwegen.

Kwaliteitslabels