Wat?

Trage wegen is een functionele term die wijst op een openbaar karakter en gebruik door niet-gemotoriseerd verkeer. De eigendomsituatie kan privaat of publiek zijn.

Een buurt- of voetweg is opgenomen in de atlas der buurtwegen (1841) en heeft een openbaar karakter. Buurt- en voetwegen zijn vaak trage wegen, tenzij ze ook gemotoriseerd verkeer toelaten.