Van start met trage wegen

Een inventaris als basis

Het beste is om te starten met een goed beeld van alle trage wegen in je gemeente. Na een inventarisatie heb je een mooi overzicht van het tragewegennetwerk in je gemeente. Daarna kan je aanleg en onderhoud plannen, financiering zoeken en stap voor stap werken aan het versterken van je netwerk.  

Andere voordelen van een inventaris en basiskaart: 

  • Het wordt eenvoudig om thematisch verder te werken: veilige routes uitstippelen naar school, een wandeling van 5 km over trage wegen, een fietslus doorheen de hele gemeente, een stiltewandeling, ...
  • Om een goed dossier te kunnen opmaken (wanneer bijvoorbeeld een privé-eigenaar vindt dat een trage weg overlast bezorgt op zijn perceel) en een correcte beslissing te nemen voor het publieke belang, helpt het enorm om als gemeente zicht te hebben op het gehele netwerk van trage wegen en niet enkel op de wegen in eigen beheer. 
  • Bij het vergunnen van grote projecten zie je in één oogopslag of er een mogelijke 'missing link' in je netwerk kan worden gerealiseerd door een trage weg op te nemen in de vergunning.
  • Er is onder het nieuwe gemeentewegendecreet geen enkel juridisch statuut dat alle trage wegen omvat. Niet alle trage wegen zijn immers gemeentewegen. Als gemeente heb je dus best een goed overzicht van alle trage wegen om te kunnen inschatten of één schakeltje in het geheel kan worden verplaatst of overbodig is.