Aanleg en onderhoud

Voor een goede toegankelijkheid is het bijvoorbeeld niet altijd noodzakelijk om de weg te verharden. Afhankelijk van het belang van de weg voor een bepaalde functie, wordt deze best anders aangelegd.

Bij de (her)aanleg van trage wegen houd je ook best rekening met de toegankelijkheid voor personen met een verminderde mobiliteit. Het beantwoorden aan de ontwerpvereisten qua toegankelijkheid zal tevens het gebruik en de veiligheid in het algemeen gunstig beïnvloeden.

We geven steeds de voorkeur aan een oplossing die de verschillende functies zoveel mogelijk op elkaar laat aansluiten: toegankelijkheid, historiek, landschappelijke waarde, …