Ondersteuning door specialisten

Ondersteuning Regionale Landschappen en Bosgroepen

Is je gemeente lid van een Regionaal Landschap? En past je tragewegenproject binnen hun werking, dan raden wij je aan om bij hen aan te kloppen. Bij de Bosgroepen kan je dan weer terecht voor toegankelijkheidsregelingen in bossen. Bij deze regionale organisaties werken er mensen die ervaring hebben met inventarisaties, planning en aanleg van trage wegen. Zij werken gemeentegrensoverschrijdend. De provincie Antwerpen ondersteunt de werking van de bosgroepen en Regionale Landschappen op haar grondgebied.

Gemeenten die geen lid zijn van een Bosgroep of een Regionaal Landschap kunnen contact opnemen met de vzw Trage Wegen.

Wat doet de provincie rond trage wegen?

De provincie biedt ondersteuning aan lokale besturen en regionale organisaties. Enkele voorbeelden van provinciale projecten rond trage wegen:

  • een studiedag of een cursus organiseren,
  • opvolgen van verschillende projecten binnen de provincie,
  • dienst doen als kenniskruispunt,
  • opmaak van een enquête,
  • een GIS-laag ontwikkelen van de inventarisaties van trage wegen,
  • groene haltes,
  • aanleg van trage wegen in kader van gebiedsgerichte projecten, 
  • inspireren (zie ook de voorbeeldprojecten).

 

Kwaliteitslabels