Natuur en landschap in de Zuidrand

provincie Antwerpen Zuidrand Boechout
Zicht op de melkkuip en het bos Moretus in Boechout

De gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel maken deel uit van de Antwerpse Zuidrand, een gebied ten zuiden van Antwerpen dat getypeerd wordt door beekvalleien, kasteeldomeinen en hoeves die een rijk verleden herbergen (lees hier meer over de streek). 

Acht Zuidrandgemeenten treden toe tot Regionaal Landschap

 

De acht Zuidrandgemeenten maken vanaf begin 2021 deel uit van het Regionaal Landschap Rivierenland. Met de Streekverenging Zuidrand en het Strategisch project ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ bestond in elk van de gemeenten al een eerste projectwerking rond natuur, landschap en open ruimte. Deze werking krijgt met de komst van het regionaal landschap een flinke boost, met dank aan Provincie Antwerpen.

Om de Zuidrandgemeenten welkom te heten, plant Regionaal Landschap Riverienland een toekomstboom in elke gemeente. Je leest er meer over op de website van het Regionaal Landschap Rivierenland.

5000 hectare open ruimte

Dit drukbevolkte gebied telt 5000 ha open ruimte, meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Toch voelt dit niet zo aan omdat de natuur is niet toegankelijk is, trage wegen zijn niet geopend of verbonden ... Er bestond geen bovenlokale aanpak en visie voor dit gebied.

Daarom werd in 2012 onder impuls van de provincie Antwerpen het toenmalige Landschapspark Zuidrand opgericht, een breed samenwerkingsverband van overheden en verenigingen. Sinds de lancering van dit landschapspark werd al heel wat gerealiseerd.

Lopende projecten

Op dit moment werken we aan volgende projecten in de Zuidrand: De Zuidrand open en beleefbaar, Nature Smart Cities, speelgroen, trage wegen en wandelen en fietsen in de Zuidrand.

Andere realisaties

Meer voorbeelden van realisaties zie je in het filmpje hieronder. Hoewel het Landschapspark Zuidrand ondertussen overging in de werking 'Natuur en Landschap in de Zuidrand' geeft dit een goed beeld van de thema's waar we aan werken.