Project Nature Smart Cities

De beekvalleien die door de Zuidrand lopen, zijn bepalend voor het landschap. Bij hevige regenval wordt veel water opgevangen in de valleien. Om in te spelen op de klimaatverandering, werken de provincie en de gemeenten samen aan het behoud en de uitbreiding van de valleien en aan het vrijwaren van open ruimte, zodat meer water kan opgevangen worden. 

Provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand slaan de handen in elkaar om de uitbreiding van de beekvalleien te ondersteunen en tegelijkertijd ruimte te behouden voor de vele trage verbindingen in die valleien. Dat maakt ons zeer enthousiaste partners in het Nature Smart Cities project.

Groene infrastructuur als buffer voor de effecten van de klimaatverandering

Het project startte in september 2018 en loopt tot februari 2022. Doel van Nature Smart Cities (NSCiti2S) is het ontwikkelen van een business model dat gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Deze groene infrastructuur zal de gemeenten helpen zich te wapenen tegen de effecten van klimaatsverandering.

Het business model wordt opgemaakt door partners UA, UGent en Imperial College. De steden en gemeenten die partner zijn, brengen hun ervaring met het realiseren van groene infrastructuur in. Deze steden en gemeenten zullen specifiek voor NSCiti2S enkele demonstratieprojecten realiseren. Binnen deze demonstratieprojecten kan het business model nadien getest en gevalideerd worden.

Demonstratieprojecten in de Zuidrand

Vlonderpad Hof ter Linden (Edegem)
Vlonderpad Hof ter Linden (Edegem)
  • Lint: aanleggen van het Laarzenpad met een vlonderpad en het verlengen van een houtkant
  • Kontich: realiseren van bijkomende waterbuffering en vervangen van asfaltverharding door een halfverharding op de Oude spoorwegberm
  • Edegem: plaatsen van een vlonderpad in Hof ter Linden
  • Aartselaar: plaatsen van een vlonderpad
  • Borsbeek: vervangen van verharding op het pad langs Koude beek 
Aanleg pad Borsbeek
Aanleg pad Borsbeek
  • Mortsel: aanleg van een groene berm
  • Hove: planten van een houtkant

De Universiteit Antwerpen zal metingen uitvoeren en analyseren rond fijn stof en hitte op trage wegen en hun alternatieven in de Zuidrand. Deze gegevens leveren informatie op voor het business model en zullen ons helpen om in de toekomst bewuste keuzes te maken over de locaties van trage wegen. Voor het uitvoeren van de metingen doen we een beroep op vrijwilligers.

Europese samenwerking

Naast de provincie Antwerpen zijn ook Streekvereniging Zuidrand en stad Brugge Vlaamse partners. Stad Den Haag en gemeente Kapelle uit Nederland, stad Lille uit Frankrijk, Southend Borough Council en Cambridge City Council uit het Verenigd Koninkrijk zijn stedelijke partners. De verschillende Zuidrandgemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) zijn observerende partner. Dat wil zeggen dat zij tijdens overlegmomenten en workshops hun ervaringen bij de realisatie van groene infrastructuur kunnen delen. Zo kan ook die ervaring uit het verleden meegenomen worden bij de opmaak van het business model.

Het project krijgt financiële steun van het Interreg 2 Zeeën programma: 60% van de kosten voor de demonstratieprojecten en van de personeelskost wordt gedragen door Interreg 2 Zeeën.
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
De Zuidrandgemeenten verzorgen de cofinanciering voor de aanleg van de demonstratieprojecten. De provincie Antwerpen verzorgt de cofinanciering voor de personeelskost.

Meer informatie over het Interreg 2 Zeeen programma lees je op deze pagina's.

Meer over het project Nature Smart Cities?