Project Nature Smart Cities

De beekvalleien die door de Zuidrand lopen, zijn bepalend voor het landschap. Bij hevige regenval wordt veel water opgevangen in de valleien. Provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand slaan de handen in elkaar om het behoud en de uitbreiding van de valleien te ondersteunen en tegelijkertijd open ruimte te behouden voor de vele trage verbindingen in die valleien. 

Groene infrastructuur als buffer voor de effecten van de klimaatverandering

Het project startte in september 2018 en loopt tot maart 2023. Het doel van Nature Smart Cities (NSCiti2S) is het ontwikkelen van een business model dat gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Deze groene infrastructuur zal de gemeenten helpen zich te wapenen tegen de effecten van klimaatsverandering. Het model werd opgemaakt door partners UA, UGent en Imperial College. De steden en gemeenten die partner zijn, brengen hun ervaring met het realiseren van groene infrastructuur in. Deze steden en gemeenten zullen specifiek voor NSCiti2S enkele demonstratieprojecten realiseren. Binnen deze demonstratieprojecten kan het business model nadien getest en gevalideerd worden.

Tijdens twee workshops in het voorjaar van 2022 werd het businessmodel gepresenteerd. Op de projectwebsite vind je de presentaties van de twee workshops terug en de opname van workshop 1 kan je herbekijken.

Demonstratieprojecten in de Zuidrand

Vlonderpad Luitersheide Lint provincie Antwerpen Nature Smart Cities
Het nieuwe vlonderpad aan de Luitersheide in Lint
  • Lint: verlengen van het Laarzenpad met een vlonderpad en terugzetten van een houtkant.
  • Edegem: plaatsen van een vlonderpad in Hof ter Linden.
  • Aartselaar: plaatsen van een vlonderpad en halfverharding.
  • Borsbeek: vervangen van verharding op het pad langs Koude beek.
Waterbuffer Kontich provincie Antwerpen Nature Smart Cities
De waterbuffer in Kontich maakt deel uit van het nieuwe Blauwgroen Parkspoor
  • Mortsel: aanleg van een groene berm en vergroening & ontharding van Stadsplein.
  • Hove: ontharden van een speelplein en verharde paden.
  • Kontich: realiseren van bijkomende waterbuffering en asfaltverharding vervangen door een halfverharding om de Oude spoorwegberm om te vormen tot het Blauwgroen Parkspoor. 

Het project Blauwgroen Parkspoor sleepte eind 2020 verschillende prijzen in de wacht bij de groenawards van de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen). Je ontdekt het park langs het oude spoorwegpad en het Broekbospad met de Wandelkaart Zuidrand.

In onderstaande video vertelt ex-collega Lotte Meuleman meer over de doelstellingen van het project, gidst milieuambtenaar Johan ons langs het demonstratieproject in gemeente Kontich en vertelt Sara De Clerck van Universiteit Antwerpen hoe via het citizenscienceproject CLAIRE het effect van trage wegen op de luchtkwaliteit in kaart wordt gebracht.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Project CLAIRE

Met CLAIRE (CLean AIR for Everyone) onderzocht de Universiteit Antwerpen wat het effect van trage wegen is op de luchtkwaliteit in de Zuidrand. De metingen werden door vrijwilligers uitgevoerd tijdens het wandelen met een buggy langs een vaste route in Mortsel en in Wilrijk. De buggy diende enerzijds als mobiel meetsysteem die de vele meetsensoren kan vervoeren, maar anderzijds ook om de blootstelling van jonge kinderen aan verkeersgerelateerde vervuiling in te schatten. 

Deze gegevens leveren informatie op voor het business model en kunnen gemeenten helpen om in de toekomst bewuste keuzes te maken over de locaties van trage wegen. Lees meer over dit boeiende project op de site van de UAntwerpen of herbekijk de opname van het slotevent.

Europese samenwerking

Naast de provincie Antwerpen zijn ook Streekvereniging Zuidrand en stad Brugge Vlaamse partners. Stad Den Haag en gemeente Kapelle uit Nederland, stad Lille uit Frankrijk, Southend Borough Council en Cambridge City Council uit het Verenigd Koninkrijk zijn stedelijke partners. De verschillende Zuidrandgemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) zijn observerende partner. Dat wil zeggen dat zij tijdens overlegmomenten en workshops hun ervaringen bij de realisatie van groene infrastructuur kunnen delen. Zo kan ook die ervaring uit het verleden meegenomen worden bij de opmaak van het business model.

 

Het project krijgt financiële steun van het Interreg 2 Zeeën programma: 60% van de kosten voor de demonstratieprojecten en van de personeelskost wordt gedragen door Interreg 2 Zeeën. Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Zuidrandgemeenten verzorgen de cofinanciering voor de aanleg van de demonstratieprojecten. De provincie Antwerpen verzorgt de cofinanciering voor de personeelskost.

Meer informatie over het Interreg 2 Zeeen programma lees je op deze pagina's.

 

Meer over het project Nature Smart Cities? 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.