Project Nature Smart Cities

De beekvalleien die door de Zuidrand lopen, zijn bepalend voor het landschap. Bij hevige regenval wordt veel water opgevangen in de valleien. Provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand slaan de handen in elkaar om het behoud en de uitbreiding van de valleien te ondersteunen en tegelijkertijd open ruimte te behouden voor de vele trage verbindingen in die valleien. 

Groene infrastructuur als buffer voor de effecten van de klimaatverandering

Het project startte in september 2018 en loopt tot augustus 2022. Doel van Nature Smart Cities (NSCiti2S) is het ontwikkelen van een business model dat gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Deze groene infrastructuur zal de gemeenten helpen zich te wapenen tegen de effecten van klimaatsverandering.

Het business model wordt opgemaakt door partners UA, UGent en Imperial College. De steden en gemeenten die partner zijn, brengen hun ervaring met het realiseren van groene infrastructuur in. Deze steden en gemeenten zullen specifiek voor NSCiti2S enkele demonstratieprojecten realiseren. Binnen deze demonstratieprojecten kan het business model nadien getest en gevalideerd worden.

Kom het businessmodel ontdekken tijdens onze gratis workshopreeks op 29/3 (online), 16/6 in Brugge en 21/6 in Antwerpen? Meer info en inschrijven kan via deze link!

In onderstaande video vertelt ex-collega Lotte Meuleman meer over de doelstellingen van het project, gidst milieuambtenaar Johan ons langs het demonstratieproject in gemeente Kontich en vertelt Sara De Clerck van Universiteit Antwerpen hoe via het citizenscienceproject CLAIRE het effect van trage wegen op de luchtkwaliteit in kaart wordt gebracht.

Demonstratieprojecten in de Zuidrand

Vlonderpad Luitersheide Lint provincie Antwerpen Nature Smart Cities
Het nieuwe vlonderpad aan de Luitersheide in Lint
  • Lint: verlengen van het Laarzenpad met een vlonderpad en terugzetten van een houtkant.
  • Edegem: plaatsen van een vlonderpad in Hof ter Linden.
  • Aartselaar: plaatsen van een vlonderpad en halfverharding.
  • Borsbeek: vervangen van verharding op het pad langs Koude beek.
  • Mortsel: aanleg van een groene berm.
Waterbuffer Kontich provincie Antwerpen Nature Smart Cities
De waterbuffer in Kontich maakt deel uit van het nieuwe Blauwgroen Parkspoor
  • Hove: ontharden van een speelplein en verharde paden.
  • Kontich: realiseren van bijkomende waterbuffering en asfaltverharding vervangen door een halfverharding om de Oude spoorwegberm om te vormen tot het Blauwgroen Parkspoor. 

Het project Blauwgroen Parkspoor sleepte eind 2020 verschillende prijzen in de wacht bij de groenawards van de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen). Je ontdekt het park in dit filmpje op de site van lokaal bestuur Kontich, of te voet langs het oude spoorwegpad en het Broekbospad met de Wandelkaart Zuidrand.

Project CLAIRE (CLean AIR for Everyone)

De Universiteit Antwerpen voert nu ook metingen uit rond fijn stof en hitte op trage wegen en hun alternatieven in de Zuidrand. Deze gegevens leveren informatie op voor het business model en zullen ons helpen om in de toekomst bewuste keuzes te maken over de locaties van trage wegen. Voor het uitvoeren van de metingen doen we een beroep op vrijwilligers die met een buggy met meetapparatuur langs trage wegen wandelen.

Word vrijwilliger en ga ook wandelen met CLAIRE, of lees meer over dit boeiende project op de site van de UAntwerpen.

Europese samenwerking

Naast de provincie Antwerpen zijn ook Streekvereniging Zuidrand en stad Brugge Vlaamse partners. Stad Den Haag en gemeente Kapelle uit Nederland, stad Lille uit Frankrijk, Southend Borough Council en Cambridge City Council uit het Verenigd Koninkrijk zijn stedelijke partners. De verschillende Zuidrandgemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) zijn observerende partner. Dat wil zeggen dat zij tijdens overlegmomenten en workshops hun ervaringen bij de realisatie van groene infrastructuur kunnen delen. Zo kan ook die ervaring uit het verleden meegenomen worden bij de opmaak van het business model.

 

Het project krijgt financiële steun van het Interreg 2 Zeeën programma: 60% van de kosten voor de demonstratieprojecten en van de personeelskost wordt gedragen door Interreg 2 Zeeën.
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
De Zuidrandgemeenten verzorgen de cofinanciering voor de aanleg van de demonstratieprojecten. De provincie Antwerpen verzorgt de cofinanciering voor de personeelskost.

Meer informatie over het Interreg 2 Zeeen programma lees je op deze pagina's.

Meer over het project Nature Smart Cities?