Trage wegen

Trage weg te Aartselaar
Trage weg te Aartselaar

Vanuit de werking natuur en landschap Zuidrand blijven we trage wegen hoog op de agenda zetten, steeds in nauw overleg met de gemeenten en de partners. We bieden juridische ondersteuning bij vragen vanuit gemeenten en partners, en financiële ondersteuning bij het realiseren van trage wegen.

Dankzij het Interreg 2 Zeeënproject Nature Smart Cities, komen er in de Zuidrand verschillende trage wegen bij. Ook de temperatuur en het fijn stof langs trage wegen worden gemeten, zodat we hieruit kunnen leren bij de aanleg van trage wegen in de toekomst. 

In de periode 2018-2019 werkten we aan deze trage wegen:

 • het pad langs de Fortloop in Borsbeek
 • buurtweg 19 in Aartselaar
 • het vlonderpad in het klimaatbos in Lint
 • verbinding Meylweg – F1 in Kontich
 • de groene berm in Mortsel
 • de Edegemse beekvallei in Edegem

Werken aan trage wegen

De werking rond trage wegen in de Zuidrand startte met het Landschapspark Zuidrand. Gemeenten en vrijwilligers uit tal van verenigingen, gingen met de steun van de provincie Antwerpen aan de slag met de vzw Trage Wegen en het Landschapspark Zuidrand. Ze brachten de trage wegen per gemeente in kaart en benoemden samen wenselijke verbindingen tijdens infoavonden. Deze informatie werd vervolgens gebundeld op een overzichtskaart die de gemeenten een volledig beeld geeft van de toestand van trage wegen, niet enkel op haar hun eigen grondgebied maar ook de verbindingen met buurgemeenten.

Hiermee gingen de gemeenten aan de slag om veilige doorsteken te maken voor inwoners, verbindingswegen voor landbouwers te creëren, fiets- en wandelkaarten op te maken. De provincie voorzag in begeleiding op maat voor het openen van trage wegen, steeds vanuit overleg en consensus.

Deze aanpak leidde tot onder meer de opening of aanleg van volgende trage wegen:

 • Laarzenpad tussen Hove en Lint
 • Reukenspad in Aartselaar
 • Verbinding tussen Mechelsesteenweg en fietsostrade ter hoogte van ’t Of in Hove
 • Pad in het Hessepoelbos in Waarloos, Kontich
 • Bostulpenpad en Dwaallichtjespad in Hof ter Linden Edegem

Voor het project trage wegen wordt nauw samengewerkt met het strategisch project ‘Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’. Ook volgende partners werken mee aan trage wegen in de Zuidrand: gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel, de Vlaamse Overheid, Natuurpunt, Boerenbond, ABS, Landelijke Gilden, KVLV-Agra